Toimintaohje lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimiseen ja hoitoon Keski-Suomessa on päivitetty

Maakunnallinen työryhmä, johon on kuulunut edustajia laajasti Keski-Suomesta lastensuojelun sosiaalityöstä ja sosiaalipäivystyksestä, perheneuvoloista, poliisista, keskussairaalan päivystyksestä ja sairaalan sosiaalityöstä, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilta, seurakunnasta, kriisikeskus Mobilesta sekä sosiaalialan osaamiskeskuksesta, on päivittänyt lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimiseen ja hoitoon liittyvän ohjeen joulukuussa 2018 ja viimeiset tarkennukset päivitykseen on tehty tammikuussa 2019.

Ohjetta on päivitetty erityisesti niiltä osin, joissa lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia tai tarkennuksia. Toimintaohjeeseen on otettu mukaan myös ohjeistuksia internettiin ja sosiaaliseen mediaan liittyvistä turvataidoista sekä aikaisempaa vahvemmin uhrin ja hänen läheistensä kriisiapuun ja hoitoon liittyvät näkökulmat.

Nyt päivitetty malli lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen ja henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen tutkimisesta ja hoitamisesta on tiivistetty ohjeistus keskisuomalaisille ammattilaisille, joiden tehtävänä on ryhtyä toimenpiteisiin epäilyn ilmetessä. Malli ei ole tarkoitettu seikkaperäiseksi ohjeeksi esimerkiksi puheeksi ottamisesta eikä alueellisista tai paikallisista vastuutahoista. Malli korostaa poliisin ja lastensuojeluviranomaisen roolia rikosasian tutkimisessa sekä lapsen suojeluntarpeen arvioinnissa, mutta tarjoaa myös tietoa siitä, mitä poliisitutkinnan tai lastensuojeluprosessin eri vaiheissa tapahtuu.

Seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten ehkäisemisessä, havaitsemisessa sekä uhrin auttamisessa ja epäilyjen selvittämisessä olennaisen tärkeää on eri tahojen riittävä ja sujuva yhteistyö. Työntekijätahojen on tärkeää ymmärtää toistensa tekemää työtä, jotta jokainen lapsi tai nuori voi elää turvallisessa ympäristössä ja saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa apu- ja tukitoimet.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimisen ja hoidon malli Keski-Suomessa (päivitetty 2019) (pdf -tiedosto)

Malli tiivistettynä(pdf -tiedosto)