Sosiaalityö digitalisaatiossa -teoksessa otetaan kantaa sosiaalityön asemaan ja asiantuntijuuteen teknologisoituvassa yhteiskunnassa

Artikkeliteoksen tavoitteena on sosiaalityön ja digitalisaation suhdetta erilaisista näkökulmista tarkastelevien tekstien kautta paikantaa, millaista sosiaalityö digitalisaatiossa on Suomessa vuonna 2017. Teos on Lapin yliopiston koordinoiman eSosiaalityön maisterikoulutus -hankkeen loppujulkaisu.