Sivi Talvensola

Kansa-koulu 5 -hanke on täydessä vauhdissa – haku kirjaamisasiantuntijavalmennukseen aukeaa yksityisille organisaatioille 2.5.2023

Sosiaalihuollon kirjaamisosaamista vahvistava Kansa-koulu 5 -hanke käynnistyi vuoden 2023 alussa. Alkuvuosi on ollut järjestäytymisen, suunnittelun ja tarpeiden keräämisen aikaa.

Valtakunnallinen Kansa-koulu 4.0 -hanke kartoittaa tulevien hyvinvointialueiden sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen kehittämisen tilaa

Marraskuussa 2021 voimaan astunut sosiaalihuollon asiakastietolaki velvoittaa julkisia ja julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivia sote-organisaatioita liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 1.9.2024 mennessä. Alan kirjaamiskäytännöt ovat siis suurten muutosten edessä. 

Kansa-koulu -hankkeissa kerätyn tiedon mukaan tulevat hyvinvointialueet ovat hyvin erilaisissa tilanteissa sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen suhteen. Nyt tehtävän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa, minkälaiset valmiudet eri alueilla on kohdata sosiaalihuollon kirjaamista ja tiedonhallintaa lähitulevaisuudessa koskevat muutokset. 

Kyselyn avulla selvitämme eri hyvinvointialueiden  

  1. valmennettujen kirjaamisasiantuntijoiden tilannetta, 
  2. rakenteisen kirjaamisen tietoteknistä ja toiminnallista tilaa, sekä 
  3. suunnitelmia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseksi. 

Huomioitavaa vastaamisesta 

Jokaiselta tulevalta hyvinvointialueelta odotetaan yhtä vastausta, mutta kyselyyn vastaaminen voi vaatia useamman alueella toimivan asiantuntijan yhteistyötä. Sähköinen kysely on lähetetty viikon 25 alussa kullekin hyvinvointialueelle.
Vastauksia pyydetään 31.8. mennessä. 

Kyselyn tuloksista laaditaan koonti, joka julkaistaan Kirjaamisfoorumi.fi -sivulla syyskuun loppuun mennessä. Tulokset jaetaan myös hyvinvointialueiden omaan käyttöön. Kansa-koulu 4.0 -hankkeen lisäksi kyselyn tietoja voivat hyödyntää myös Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kelan Kanta-palvelut sekä sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen hankkeet. Tietoja voidaan hyödyntää myös tutkimus- ja opinnäyteyhteistyössä. 

Lisätietoja kyselystä antavat Kansa-koulu 4.0 -hankkeen aluekoordinaattorit. Oman alueesi yhteystiedot löydät hankkeen sivuilta osoitteesta: https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/

Kirjaaminen muuttuu – THL, Kela ja Kansa-koulu ovat tukenasi

Vuoden 2021 marraskuussa voimaan tullut asiakastietolaki velvoittaa julkisia ja julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivia yksityisiä sote-organisaatioita liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 1.9.2024 mennessä. 

Sosiaalihuollon organisaatioiden tulee siis seuraavien vuosien aikana esimerkiksi ottaa käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämät kansalliset asiakirjarakenteet ja siirtyä asiakastiedon rakenteiseen kirjaamiseen. THL, Kela ja Kansa-koulu tarjoavat toisiaan täydentävää tukea kirjaamiseen liittyvien muutosten kynnyksellä.