Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tarjoaa maakunnan kunnille lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palveluita 31.12.2022 saakka ”Lastensuojelun työparimalli” -hankkeen alla . Tänä aikana palvelu on kunnille maksutonta.

Työapua kuntien lastensuojelun työntekijöille

 • Konsultointiin asiakastyöhön, mutta myös muihin esille nouseviin aiheisiin liittyen (yksilö- ja ryhmäkonsultaatiot, myös koko lastensuojelutiimin konsultaatiot)
 • Asiakirjayhteenvetojen laadintaan esim. yhteistyövälineeksi asiakkaan kanssa, konsultaation pohjamateriaaliksi
 • Aloittelevien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden käytännönläheiseen ja työnohjaukselliseen lastensuojelutyöhön perehdyttämiseen (esim. 3-4 krt x 3h)
 • Lastensuojelun työntekijöiden koulutukseen esim. traumalapsen kohtaaminen, erilaiset työskentelyvälineet lastensuojelussa jne. (myös moniammatilliset koulutukset)
 • Yhteistyötahojen koulutukseen lastensuojelun perustehtävästä ja yhteistyökäytäntöjen tukemiseen paikallisessa verkostossa
 • Mentorointiin; mentorointiprosessi on lastensuojelun työntekijän mahdollisuus pysähtyä pohtimaan työn arkea yhdessä kokeneen lastensuojelun ammattilaisen kanssa
 • Lähiesimiestyön tukeen
 • Työpariksi asiakastilanteisiin; TÄMÄN OSAN PALVELUA RAJAAMME JATKOSSA KOSKETTAMAAN PÄÄSÄÄNTÖISESTI NIITÄ KUNTIA, JOISSA EI OLE ORGANISAATION PIENUUDEN VUOKSI KÄYTETTÄVISSÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ TYÖPARIKSI

Erityissosiaalityöntekijän muita tehtäviä

 • koordinoi maakunnallisen lastensuojelutyöryhmän toimintaa
 • koordinoi maakunnallisen Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän (Master) toimintaa 
 • osallistuu Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kehittämistyöhön
 • toimii Keski-Suomen Voikukkia -toiminnan koordinaattorina
 • osallistuu OT-kehittämistyöhön

Tietoa ja kokemuksia palvelun käytöstä Keski-Suomessa

Johanna Hietamäen pro gradu -tutkielma Erityissosiaalityöntekijän palvelu maaseudun sosiaalityön tukena (pdf, 538 KB)

Yhteystiedot

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä
Katja Salminen-Lahtinen
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Matarankatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
p. 044 265 1064
katja.salminen-lahtinen@koske.fi
instagram: @lastensuojelun_tyopari

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä on

 • kokenut lastensuojelun sosiaalityöntekijä
 • kokenut kouluttaja
 • Pride-valmentaja
 • Voikukkia-ryhmänohjaaja
 • Mieliniekka -kouluttaja