Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen viidelle alueelle

Hallituspuolueet ovat 23.3.2014 yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sopineet, että Suomessa toteutetaan perusteellinen sosiaali-ja terveyspalvelu-uudistus, jonka tavoitteena on turvata suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut tuleviksi vuosikymmeniksi.

Tarkoitus on järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta ja ne tukeutuvat olemassa oleviin toimiviin rakenteisiin.Uudet sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat alueet muodostavat sote-palveluihin yksiportaisen ja selkeän hallinnon. Uusien järjestämisvastuussa olevien alueiden hallintomalli on kuntayhtymä. Niiden rahoitus tulee kunnilta painotetun kapitaatioperiaatteen mukaisesti.

Lisätietoja Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Keski-Suomen Sote hankkeen hankepäälliköksi Marja Heikkilä

Jyväskylän kaupungin hallinnoiman Keski-Suomen Sote -hankkeen hankepäälliköksi on valittu YTM Marja Heikkilä. Heikkilä toimii tehtävässä määräaikaisesti 1.4.2014–31.10.2016. Hankkeessa on mukana kaikki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkunnat.Hankkeeseen tullaan myöhemmin rekrytoimaan asiantuntijoita palveluprosessien kehittämiseen hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Lisätietoja:Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluiden kehittämisjohtaja Silja Ässämäki, p. 050 568 5831

Sosiaalihuollon tiedonhallinta – mitä sosiaalihuollon ammattilaisten pitäisi siitä tietää ja ymmärtää? WEBSEMINAARI 21.3.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjesti yhdessä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa koulutusta sosiaalihuollon tiedonhallinnasta. Katso tallenne koulutuksesta: http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/tiedonhallinta/koulutus/tapahtumat_ja_seminaarit

Tervetuloa Kosken uusille kotisivuille!

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus uudisti kotisivunsa vuoden 2014 alkuun. Tavoitteena on viestiä entistä selkeämmin Kosken monipuolisesta toiminnasta. Uudet sivut toimivat osoitteessa koskeverkko.fi.

Uudistuksessa sivujen rakennetta on pyritty yksinkertaistamaan.Sisältöjen etsimistä helpottamaan on lisätty hakutoiminto. Sisältöjen ja linkkien päivittäminen jatkuu helmikuussa tapahtuvan julkaisun jälkeen.

Palautetta ja parannusehdotuksia sivuista otetaan mieluusti vastaan Anna palautetta -linkin kautta tai sähköpostitse sivi.talvensola@koske.fi tai raili.haaki(a)koske.fi

Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen Kaste-rahaa

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 975 000 euron Kaste-rahoituksen Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1 300 000 euroa. Kaste-osuuden lisäksi Jyväskylän kaupunki ja sairaanhoitopiiri ovat sitoutuneet hankkeeseen 162 500 euron omavastuuosuuksilla.  Hankkeessa ovat mukana kaikki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 21 jäsenkuntaa. Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen muodostuvalle mahdolliselle uudelle sote-alueelle asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. …

Sosiaalialan osaamiskeskusten sosiaaliasiamiehet: Asiakkaan asemassa kuntakohtaisia eroja

Neljän sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiesten vuonna 2013 toteuttama kysely kattoi 62 Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Uudenmaan kuntaa, yli miljoonan asukkaan alueen. Aiheina olivat toimeentulotuki, lastensuojelu, vammaispalvelun henkilökohtainen apu sekä omaishoidontuki. …

Lausunto Toimiva lastensuojelu -työryhmän loppuraportista sekä luonnoksesta lastensuojelun laatusuosituksiksi Sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle                 STM071:00/2012

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus esittää lausuntonaan seuraavaa:

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kutsui koolle Keski-Suomen kuntien edustajia ja muita lastensuojelutoimijoita 16.9.2013 lausunnon laatimiseksi Sosiaali- ja terveysministeriölle.