Intensiivinen yhteiskehittämispäivä tuotti ratkaisuja nuorten arjen pulmiin

Sata päivää kestänyt nuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden edistämiseen tähdännyt hyvinvointihaaste tuli huipennukseensa Jyväskylän Veturitalleilla Nuorten elämä ja mieli kuntoon! -yhteiskehittämistapahtumassa. Asiantuntijoita, ammattilaisia, vanhempia ja nuoria kokoontui paikalle etsimään ratkaisuja keskisuomalaisten nuorten arjessa oleviin pulmiin. Lue lisää yhteiskehittämispäivän kulusta!

Nuorten arjen haasteiden ratkaiseminen kiinnosti monia

Nuorten elämä ja mieli kuntoon! -yhteiskehittämistapahtuma houkutteli paikalle yli 50 osallistujaa, jotka olivat kiinnostuneita ratkaisemaan nuorten arjessa olevia haasteita. Haasteiksi oli valittu neljä pulmaa, joita oli kerätty keskisuomalaisilta loppuvuoden aikana. Pulmista merkittävintä oli voinut äänestää Ota kantaa -palvelun kautta. Miten mahdollistetaan harrastaminen ja mielekäs tekeminen kaikille nuorille? Miten voitaisiin edistää nuorten ja aikuisten hyvää kohtaamista? Mitä voitaisiin tehdä, että lukiolaiset voisivat paremmin ja uupumus- sekä mielialaoireet vähenisivät? Ja miten voitaisiin tehdä nuorten asettautumista Jyväskylään helpommaksi? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia yhdessä keskustellen ja ideoiden, ja ratkaisujen toteuttamiseksi oli mahdollista saada 3000 euroa.

Yhteisen aloitusosuuden jälkeen osallistujat jakautuivat neljään ryhmään etukäteen valitsemiensa pulmien perusteella. Eri puolella Veturitalleja käynnistyi innostunut puheensorina, kun ryhmät keskustelivat pulmaan liittyvistä ilmiöistä ja toivat esiin siihen liittyviä kokemuksia.

Suurimmaksi ryhmäksi muodostui nuorten mielekkääseen tekemiseen ja harrastamiseen keskittynyt ryhmä, mutta jokaisella pulmalla oli innokkaita ratkaisijoita. Osallistujat tulivat erilaisista taustoista, mikä toi mielenkiintoisia näkökulmia ideointiin. Erittäin tärkeää oli se, että jokaisessa ryhmässä oli mukana nuoria, jotka jakoivat kokemuksiaan arjen haasteista ja osallistuivat aktiivisesti suunnitteluun tuoden esille nuorten tarpeita sekä toiveita.

Tapahtuman edetessä ryhmät pyrkivät siirtymään keskustelusta toimeen: kun pulmaa oli käsitelty monesta näkökulmasta ja ryhmäläisten ideoita kuultu, otettiin askelia kohtia pulmien ratkaisuja ja konkreettisia toimia. Lisäksi ryhmien oli keskusteltava, miten ratkaisun toteuttamista varten käytettävissä oleva 3000 euroa pitäisi hyödyntää. Siirtyminen konkretian tasolle osoittautui ajoittain haastavaksi, minkä vuoksi ryhmien vetäjät pyrkivät tukemaan ratkaisijoita toiminnan kiteyttämiseksi: mikä voisi olla pieni konkreettinen teko, joka nousisi esiin ideoinnista? Miten ihmisiä voisi tavoittaa tai houkutella paikalle suunniteltuun toimintaan?

Ideat jalostuivat konkreettisiksi ratkaisuiksi pulmiin

Kolmen tunnin suunnitteluaika osoittautui intensiiviseksi mutta tehokkaaksi tavaksi toimia. Kaikki ryhmät saivat jalostettua ideansa konkreettisiksi teoiksi valitsemansa pulman ratkaisemiseksi, ja ne esiteltiin muille osallistujille: harrastuskortit, nuorten ja entisten nuorten yhteinen ilta, lukion hyvinvointikurssi ja ryhmät vastamuuttaneille nuorille olivat ryhmien ratkaisuja pulmiin. Jotta hyvät ideat eivät jäisi toteuttamatta, valittiin jokaisesta ryhmästä vastuutahoja, jotka lähtevät viemään yhteiskehittämispäivässä ideoituja ratkaisuja eteenpäin. ”Ratkaiseminen jatkuu edelleen”, muistutti Jyväskylän yliopiston erityisasiantuntija Päivi Fadjukoff loppupuheenvuorossaan, ”mutta suunnitelmat on laadittu ja vastuutahot valittu.”

Nuorten elämä ja mieli kuntoon! -yhteiskehittämistapahtuma oli osa Sitran 100 päivän hyvinvointihaastetta, jossa kokeiltiin ongelmalähtöistä innovointiprosessia nuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden haasteiden ratkaisemiseksi.