Meijän Mielessä tapahtuu viime metreille saakka

Alkuvuodesta Meijän Mielen kaveri-illat tulivat päätökseensä ja viimeiset koulutukset ovat käynnissä. Myös monien yhteistyökumppaneiden kanssa tarkastellaan yhteistyön merkitystä ja vaikutuksia hankkeen toiminta-ajalta.

Kaveri-illat päättyvät

Kuukausittain järjestetyt kaikille avoimet kaveri-illat saatiin päätökseen 25.1. Tapaaminen koostui rennosta yhdessäolosta keilaten ja jutustelusta herkullisen ruuan äärellä. Osallistujista oli aistittavissa, että illat ovat olleet tärkeitä ja mieluisia kohtaamisen paikkoja, joten erkaannuimme tahoillemme haikein mielin. Oli kuitenkin mukavaa kuulla, että osallistujien elämä jatkuu aktiivisena kaveri-iltojen päättymisestä huolimatta.

Digikaverit SOS-Lapsikylän tuen piiriin

Hankkeen viimeisestä digikaverikoulutuksesta saatiin vielä muutama uusi mentori Ylitse MentorApp -sovellukseen. SOS-Lapsikylän kehittäessä vapaaehtoistoimintaansa digikaverit saavat entistä vahvempaa tukea, vaikka Meijän Mieli -hanke ja sen tarjoama tuki päättyykin. Yhteistyöpalaverissa SOS-Lapsikylän asiantuntijoiden kanssa ilmeni, että meidän yhdessä kouluttamamme digikaverit muodostavat jopa neljänneksen kaikista Ylitse MentorAppiin koulutetuista mentoreista. Yhteistyömme on siis ollut heillekin hyvin merkittävää. Hankkeelle yhteistyö valtakunnallisen toimijan kanssa on merkinnyt myös sitä, että Meijän Mielen koulutuksiin on osallistunut vapaaehtoisia ympäri Suomea, joten näiltä osin ei maakunnallisena hankkeena olla täysin pysytty maakunnan rajojen sisäpuolella.

MTEA1®-koulutusta digisti

Vapaaehtoisillemme tarjottava MTEA1® – Mielenterveys elämäntaitona -lisäkoulutus pyörii verkkototeutuksena vielä helmikuun loppupuolelle. Viitenä iltana järjestettävä koulutus on Mieli ry:n rekisteröity koulutus, johon kuuluu verkkotapaamisten lisäksi itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Aiemmin olemme järjestäneet ko. koulutusta lähitoteutuksena, mutta tällä kertaa halusimme tarjota osallistumismahdollisuuden myös muualla päin asuville digivapaaehtoisillemme.