Lasten mielenterveystyön psykoedukatiivisen työskentelyn syventävä valmennus käynnistyy taas!

Keski-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -hanke tarjoaa jälleen yhdessä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa maksuttomasti Lasten mielenterveystyön psykoedukatiivisen työskentelyn syventävää valmennusta lasten ja nuorten kanssa toimiville sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle lasten mielenterveysosaamisen vahvistamiseksi moniammatillisessa ryhmässä.

Valmennus on suunnattu kaikille lasten kanssa työskenteleville, joilla on itsellä halua oppia lisää lapsen mielen kehittymisestä ja psyykkisen oirehdinnan taustasyistä sekä erityisesti halua lähteä haastamaan omia ajatusmallejaan ja tutkimaan oman kehityshistoriansa vaikutusta siihen, millainen työntekijänä on.

Valmennuksen kohderyhmää ovat esimerkiksi:

  • Erityisopettajat
  • Lastentarhanopettajat/varhaiserityisopettajat
  • Oppilashuollon henkilöstö
  • Perhesosiaalityön/lastensuojelun toimijat (sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät)
  • Muut oirehtivien lasten kanssa työskentelevät si-so-te-ammattilaiset

Lataa tästä linkistä (pdf) valmennuksen tarkempi esite.

Ilmoittautuminen

Valmennukseen otetaan enintään 12 henkilöä, mielellään kaksi henkilöä/työyhteisö (ei tarvitse olla saman ammatin edustaja). Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
Katja Salminen-Lahtinen, katja.salminen-lahtinen@koske.fi  p. 044 265 1064

Valmennuskokonaisuus osana lasten, nuorten ja perheiden mielen hyvinvointia tukevaa kehittämistyötä

Valmennuskokonaisuus on osa lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyttä tukevien toimenpiteiden kehittämistä Keski-Suomessa. Valmennusten laajentamiseen ja jatkuvuuteen vuosille 2023-2025 haetaan pidempiaikaista rahoitusta Kestävän kasvun ohjelmasta, jonka tavoitteena on vastata koronapandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus-, ja palveluvelkaa sekä vahvistaa ennaltaehkäisyä ja varhaista tunnistamista.  

Aiemmin pidetyistä pilottivalmennuksesta vuosilta 2021-2022 on saatu vaikuttavaa palautetta osallistujilta:

”Tämän koulutuksen sisältö olisi todella tärkeää jakaa moniammatillisesti eri verkostoihin. Siitä hyötyisi niin asiakkaat kuin ammattilaiset ja isommassa mittakaavassa koko yhteiskunta.”

”Koulutuksen antia on saanut hyödyntää suoraan työelämässä ja arjessa. Koulutuksen mukanaan tuoma levollisuus ja varmuus on tuonut vahvuutta omaan elämään ja ammattiin.”

”Koulutus on lisännyt toivoa tehdä positiivisella asenteella töitä ja saada aikaan muutosta. Itsereflektoinnin merkitys on vahvistunut entisestään.”