Keski-Suomesta sosiaalialan tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen mallihyvinvointialue

Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske ovat 13.6.2022 ottaneet osaa valtakunnalliseen sosiaalihuollon tulevaisuuden kehittämisnäkymiin käsittelevään aloitteeseen. Sillä halutaan varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus perustuu parhaaseen tutkittuun tietoon myös sosiaalihuollon palvelujen osalta.

Laadukas ja laajapohjainen tutkimus- ja kehittämistoiminta lisää koko sote-alan vetovoimaa ja on strateginen investointi tulevaisuuteen. Sillä on merkitystä niin asiakkaiden oikeuksien toteutumiseen kuin kustannusten nousun hillitsemiseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat liittymässä yhteen kovin eri lähtökohdista. Sosiaalihuolto on iso kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä. Se työllistää teollisuuden jälkeen toiseksi eniten suomalaisia (9,5 % koko maan työllisestä työvoimasta). Sosiaalihuolto on tähän asti toiminut kuntatasolla, usein vahvassa yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta ilman erikoissairaanhoidon kaltaisia vahvoja kehittämisrakenteita tai -resursseja.

– Tähän asti sosiaalialan osaamiskeskus on ollut ainut maakunnallinen sosiaalihuollon tutkimusperustaista kehittämistä koordinoiva taho, Kosken johtaja Sointu Möller toteaa.  – Palveluiden aito uudistaminen edellyttääkin uusia tutkimus- ja koulutus- ja kehittämisrakenteita, joissa sosiaalihuollon osaaminen tuodaan terveydenhuollon osaamisen rinnalle.

– Keski-Suomessa olemme jo vuosia vahvistaneet monialaista hyvinvoinnin tutkimuksen ja käytännön yhteyttä ja yhteiskehittämistä alueen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHOn verkostotyöllä, KEHOn päällikkö Päivi Fadjukoff kertoo. – Myös yhteys hyvinvointialueen päättäjiin ja tahtotilaan on hyvä. Konkreettinen näkymä kuitenkin vielä puuttuu siihen, miten hyvinvointialue tulee kattavasti varmistamaan monialaisen kansalaisen turvaverkon kehittämisen edellytykset.

– Uudistamistyöhön tarvitaan hyvinvointialueiden ja yliopistojen sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyötä. Keski-Suomi on hyvässä tilanteessa, sillä hyvinvointialueen tukena on Jyväskylän yliopiston vahva osaaminen. Koulutamme 16 % koko Suomen sosiaalityöntekijöistä ja teemme vahvaa tutkimusta, tästä esimerkkinä huippututkimusyksikkö ikääntyneiden hoivan kysymyksissä, sosiaalityön professori Heli Valokivi Jyväskylän yliopistosta muistuttaa.

Keski-Suomen hyvinvointialueella on suuri potentiaali laadukkaalle sosiaalihuollon tutkimukselle, koulutukselle, kehittämiselle ja innovaatioille. Rakenteita ja toimijoita riittävästi resursoimalla voidaan yhteistyötä edelleen vahvistaa ja hyödyntää merkittävästi. Sosiaalialan ammattilaisten työvoiman tarve kasvaa koko ajan, ja pulaa on esimerkiksi sosiaalityöntekijöistä, sosionomeista ja lähihoitajista.

Sosiaalihuollon tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rakenteiden varmistamista edellyttävät 13.6.2022 julkaistussa kannanotossaan kaikki sosiaalityön korkeakoulutusta tarjoavat yliopistot sekä niiden yhteistyöverkosto Sosnet sekä valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto.

Kannanotto on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä (pdf).

Lisätietoja

Heli Valokivi, sosiaalityön professori, heli.valokivi@jyu.fi,040 6641514

Sointu Möller, johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE), sointu.moller@koske.fi, 040 821 9553

Päivi Fadjukoff, päällikkö, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO, paivi.fadjukoff@jyu.fi, 050 5181410