Kirjaaminen muuttuu – THL, Kela ja Kansa-koulu ovat tukenasi

Vuoden 2021 marraskuussa voimaan tullut asiakastietolaki velvoittaa julkisia ja julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivia yksityisiä sote-organisaatioita liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 1.9.2024 mennessä. 

Sosiaalihuollon organisaatioiden tulee siis seuraavien vuosien aikana esimerkiksi ottaa käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämät kansalliset asiakirjarakenteet ja siirtyä asiakastiedon rakenteiseen kirjaamiseen. THL, Kela ja Kansa-koulu tarjoavat toisiaan täydentävää tukea kirjaamiseen liittyvien muutosten kynnyksellä. 

THL tukee rakenteisen kirjaamisen käyttöönotossa 

Sosiaalihuollossa otetaan vaiheittain käyttöön rakenteiset asiakasasiakirjat. Tukea muutosprosessiin tarjoaa THL, joka järjestää ensimmäiset rakenteisen kirjaamisen tukitilaisuudet toukokuussa 2022. Toukokuun tilaisuuksissa keskitytään rakenteisen kirjaamisen käyttöönoton kokonaiskuvaan, aikatauluun ja organisaatioiden velvoitteisiin. 

Ensimmäinen tilaisuus on suunnattu erityisesti sosiaalihuollon organisaatioiden johdolle. 

Lue lisää THL:n tarjoamasta rakenteisen kirjaamisen käyttöönoton tuesta (thl.fi) 

Kela auttaa arkistoon liittymisessä 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymisessä ja arkiston käyttöönotossa apua tarjoaa Kelan Kanta-palvelut. Kelan Kanta-palveluiden verkkosivuilta löytyy lisätietoa käyttöönottoprosessin vaiheista sekä Kelan Kanta-palveluiden tarjoamasta tuesta. Sosiaalihuollon palvelunantajat saavat tukea käyttöönottoihin koulutustallenteilta sekä kolmesti vuodessa järjestettävistä tukitilaisuuksista. 

Lue lisää Kelan Kanta-palveluiden tarjoamasta käyttöönoton tuesta (Kanta.fi) 

Kansa-koulu valmentaa ja välittää tietoa 

Sosiaalialan osaamiskeskusten luotsaamat Kansa-koulu-hankkeet ovat vuodesta 2015 alkaen valmentaneet tuhansista sosiaalialan ammattilaisista kirjaamisasiantuntijoita. Valmennuksen suorittaneet asiantuntijat toimivat työyhteisöidensä tukena ja muodostavat kansallisen kirjaamisasiantuntijaverkoston. 

Hankkeiden koordinoiman verkoston kautta kirjaamisasiantuntijoille tarjotaan tuoreinta tietoa sosiaalihuollon kirjaamisen ja tiedonhallinnan aiheista. Kansa-koulu-hankkeet toimivat siis viestinviejinä kansallisten toimijoiden ja sosiaalialan kentän välillä – ja viesti kulkee molempiin suuntiin. 

Haluatko tietää lisää? Lue lisää Kansa-koulu-hankkeiden järjestämistä valmennuksista Kirjaamisfoorumin verkkosivuilla ja tutustu Kansa-koulu III -hankkeen tuottamaan esihenkilöiden tietopakettiin

Järjestyksessään kolmas Kansa-koulu-hanke päättyi vuoden 2021 lopussa. Neljäs Kansa-koulu-hanke sai huhtikuussa rahoituksen. Työ alkaa toukokuussa 2022 jatkuen vuoden loppuun. Kansa-koulu 4.0 hanke jatkaa kolmoshankkeen suosittuja verkkovalmennuksia, tuottaa uutta materiaalia kirjaamisasiantuntijoiden käyttöön sekä edistää kirjaamisen kehittämiseen liittyvää verkostoitumista. Lisätietoa toiminnasta tulossa heti toukokuun alussa!

Keski-Suomessa Kansa-koulun aluekoordinaattoreina toimivat Sivi Talvensola ja Suvi Tikander (etunimi.sukunimi@koske.fi)

Kansa-koulun uutiskirjeKansa-koulu Twitterissä – Kirjaamisfoorumi.fi