Lasten, nuorten ja perheiden vaativimpien palveluiden kehittämiseen tukea YTA-alueella

Itä- ja Keski-Suomen alueen lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksen (OT) kehittämiseen keskittyvä hanke käynnistyi vuoden 2022 alussa. OT-koordinaattorin tehtävässä aloitti maaliskuussa Johanna Liukkonen, joka toimii Kosken ja Jyväskylän kaupungin yhteisenä työntekijänä.

Osaamis- ja tukikeskustoiminnan tavoitteena on kehittää monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sekä tukea ammattilaisia asiakastilanteissa. Verkostojen ja konsultaatiomahdollisuuksien rakentaminen laajemmin eri alueiden kesken on tärkeää, sillä kaikkein vaativimpiin asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa erityisosaamista tai -palveluja ei aina löydy riittävästi omasta kunnasta tai hyvinvointialueelta. Samalla voidaan ennaltaehkäistä asiakkaiden vakavimpien tilanteiden syntyminen, kun tarvittavaa tukea voidaan saada riittävästi ja oikea-aikaisesti.

Osaamis- ja tukikeskustoiminta sai 580 000 euron valtionavustuksen vuosille 2022–2023 osana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita koskevien koordinaatiotehtävien kehittämistä Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueelle. Hanketta hallinnoi KYSin Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä yhteistyöalueen sosiaalialan osaamiskeskusten, Kosken ja ISOn, kanssa. Lue lisää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uutisesta.

OT-koordinaattorina aloittavalle Liukkoselle osaamis- ja tukikeskustoiminta on tuttua vuosien takaa. ”Olen innostunut palaamaan jälleen OT-asioiden pariin. Olin mukana LAPE-hankkeessa vuosina 2017–2018 näitä asioita kehittämässä, ja paljon on menty eteenpäin niistä ajoista”, Liukkonen sanoo. ”On mukavaa olla taas kehittämistyön ääressä ja päästä tekemään yhteistyötä osin jo tuttujenkin sekä uusien verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa Keski-Suomen ja koko YTA-alueen hyväksi.”

Kehittämissuuntia Keski-Suomessa

Keski-Suomen alueella OT-keskuksen kehittämistyötä on suunniteltu jo pitkälle. Vaativimpien palvelujen kehittämiseksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi TURVASSA- ja Barnahus-hankkeiden kanssa. Jyväskylässä aukeaa kesällä 2022 myös vaativan lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikkö, jonka kehittämistyössä hankkeessa ollaan mukana. Lisäksi nepsy-tuen tiimi aloittaa perheneuvolassa huhtikuussa ja tämä toiminta saa vetoapua yhteistyöalueen verkostoista.

Monialaista konsultaatioapua maakuntaan on saatu Kosken pitkään koordinoimasta lakisääteisestä lastensuojelun monialaisesta asiantuntijaryhmästä, jonka jatkokehittäminen on osa OT-toimintaa Keski-Suomessa. Keskeistä toiminnan kehittämiseksi on uusien OT-konsultaatiomahdollisuuksien kartoittamainen ja konsultaatiomallien rakentaminen, jotta vaativiin tilanteisiin saataisiin tarvittavaa erityisasiantuntemusta ja tukea.

Yhteystiedot

Johanna Liukkonen
OT-koordinaattori (Keski-Suomi)
Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke
puh. 040 163 2215
johanna.liukkonen[at]koske.fi