Suunnitelmallisella ja voimavaralähtöisellä työotteella vaikuttavampaa aikuissosiaalityötä

Keski-Suomen aikuissosiaalityön työkokouksessa kuultiin kokemuksia kehittämistyöstä, joissa asiakkaan auttaminen nähdään toteutuvan parhaimmillaan suunnitelmallisella, voimavaralähtöisellä ja verkostoituvalla työotteella.

Meijän kyvyt käyttöön -hankkeen Kirsi Nieminen kertoi Työkyvyn tuen palvelukokonaisuudesta ja työkyvyn tuen tiimistä, jonka perustana on hallintorajat ylittävä yhteistyö. Monitoimijaisella, paneutuvalla ja suunnitelmallisella työotteella vastataan työttömien ja osatyökykyisten tuen tarpeeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työkyvyn tuen tiimimalli on tarkoitus saada osaksi tulevaisuuden sote- keskusta. Aikuissosiaalityö nähdään oleellisena toimijana verkostossa. Tarkemmin tietoa työkyvyn tuen tiimimallista Innokylästä.

TASOS- hankkeen sosiaalityöntekijöiden kuvauksia kentän kehittämistyöstä oli innostavaa kuulla. Kaiken kiireen keskellä on luotu uusia työn tekemisen tapoja asiakastyöhön, joiden keskeisin sisältö tiivistyy suunnitelmalliseen, voimavaralähtöiseen ja monialaiseen työotteeseen yhteisöllisiä ja jalkautuvan työn kokeiluja unohtamatta.   

OTSO-palvelun (ohjaus- työllisyyspalvelut- sosiaalipalvelut- osallisuus) toimialat ylittävästä yhteistoiminnasta kertoivat Satu Kokkonen ja Seija-Sinikka Laitinen Laukaasta. Toiminnassa on onnistuttu luomaan rakenne, jossa yhteistyötä hyödynnetään aidosti monialaisesti. Lisää tietoa OTSO-palvelusta Kosken artikkelista tai Laukaan kunnan sivuilta. Asiakkailta saatu erinomainen palaute on nostanut esille sen, miten tärkeää on luoda malleja, jossa palvelua ei tarvitse hakea eri paikoista.  

Talousneuvolatoiminnan käynnistymisestä Äänekoskella kertoivat Sari Kinnunen ja Henna Ripatti. Kokeilu käynnistyi korona-aikana aluksi puhelinpalveluna, mutta syksystä alkaen on ollut mahdollista tulla kysymään neuvoja taloushuoliin myös paikan päälle. Kolmetuntinen vastaanotto on tavoittanut kuntalaiset ja kysyjät ovat jo usein odottamassa ennen avaamista. Matalan kynnyksen palvelu on osoittautunut jo lyhyen kokeilun jälkeen erittäin tarpeelliseksi – sama kokemus on myös muista Tasos-hankkeen talousneuvolakokeiluista Saarikassa, Jyväskylässä ja Laukaassa. Kun kysyjä lähtee talousneuvolasta, hänellä on tiedossa, mikä on seuraava vaihe asian hoitamisessa.  

Tuunauspajoista ja jalkautuvasta työstä kertoi Päivi Krook Saarikasta. Tuunauspajat ovat keränneet Saarijärven Meidän Tuvalle joukon kädentaitajia, uutena paikkana on nyt myös Heikin Tupa Karstulassa. Tuunailun yhteydessä roolit vaihtuvat luontevasti ja asiakkaalla voi olla neuvojan ja ohjaajan rooli suhteessa työntekijöihin ja muihin osallistujiin – myös onnistumisen kokemukset jaetaan yhdessä. Keskusteluissa painottuvat osaaminen, taidot ja ilo monenlaisista tuotoksista kuten porrasharjojen uusista kuoseista, esineiden uudesta elämästä betonikuorrutuksella tai vanhojen astioiden uusiokäytöstä. Toiminnallinen ja yhteisöllinen työote tuo asiakkaiden voimavaroja esille eri tavoin kuin perinteinen toimistossa toteutettu yksilötyö. Yhteisöllinen toiminta ja tuunauspajat ovat tuoneet myös yhteistyötahoille uudenlaisen mahdollisuuden tukea asiakkaita. Saarikkalaiset ovat rohkeasti jalkautuneet myös asuinaluille ja konkreettisesti ovikelloja soittaen pyytäneet asukkaita mukaan miettimään, miten asuinaluetta voitaisiin kehittää yhdessä. Korona harmillisesti hyydytti kokeilut, mutta suunnitelmissa on lähteä taas keväällä liikkeelle laittamaan kutsuja postilaatikoihin.

Keski-Pohjanmaan Soitesta Tuija Kuorikoski ja Carita Kupila avasivat voimavaralähtöistä ja suunnitelmallista aikuissosiaalityötä ja miten sen kautta voi saada mielekkyyttä ja osaamisen vahvistumista asiakastyöhön. Kirjaaminen parhaimmillaan tukee suunnitelmallista asiakastyön prosessia. Carita kertoi muuttaneensa omaa toimintaansa esimerkiksi siten, että aloittaa tapaamisen kertaamalla asiakkaan kanssa edelliskerran kirjaamiset. Osallistavasta kirjaamisesta mainio esimerkki oli asiakkaan kanssa yhdessä työstetty lausunto, ja miten sen sanamuotoja ja sisältöjä oli yhdessä mietitty. Toimintatapa on koettu asiakkaiden näkökulmasta hyvänä. Johdon tuki paneutuvalle ja suunnitelmalliselle työlle on edellytys toteuttaa enemmän aikaa vievää toimintamallia. Ehkä se on myös vaikuttavampaa?  

Kosken viestinnän suunnittelija Taru Paavolainen kertoi lopuksi lyhyesti THL:n koordinoimasta Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellisesta tuesta, jonka toimijoiden toimesta järjestetään sote-ammattilaisille maksuttomia Rahapelaaminen puheeksi- ja Rahapeliriippuvuus hallintaan-verkkokoulutuksia vuoden 2022 aikana. Koulutusten ajankohdat löytyvät esimerkiksi Kosken sivuilta. Rahapeliongelmat ja rahapelaamisen puheeksiotto nousevat esille myös aikuissosiaalityössä ja talousneuvoloissa.