OTSO-palvelu tuo ammattilaiset yhteen asiakkaan asian edistämiseksi

Monialaisuutta ja asiakkaiden osallisuutta edistävä OTSO-palvelu on ollut toiminnassa Laukaassa keväästä lähtien. Palvelun avulla on pyritty tarjoamaan asukkaille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tuomaan eri alojen ammattilaisia yhteen asukkaiden tarpeisiin vastaamiseksi.

OTSO-palvelu käynnistyi Laukaassa toukokuussa osana työllisyyden kuntakokeilua ja TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanketta. Nimi palvelulle tulee sanoista ohjaus, työllisyyspalvelut, sosiaalipalvelut ja osallisuus. Sen mukaisesti OTSO-palvelussa sosiaalityöntekijä, työkykykoordinaattori ja omavalmentajat toimivat tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kokonaistilanteen kartoittamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Myös asiakkaan osallisuus on merkittävää: OTSO-palvelussa osallisuutta edistetään esimerkiksi etsimällä asiakkaiden kanssa sopivia, yksilöllisiä ratkaisuja ja tarkoituksenmukaisia palveluja niin, että he kokevat tulleensa nähdyksi ja kuulluksi.

OTSO-palvelun toiminta ei pääty ainoastaan sosiaali- ja työllisyyspalveluiden tiiviiseen yhteistyöhön, vaan tavoitteena on rakentaa ”joustava väylä eri viranomaispalveluiden välille”, jossa asiakas on keskiössä. Palvelun yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi talous- ja velkaneuvonta, jonka avulla asiakkaita voidaan ohjata talousneuvolaan ratkaisemaan taloushuoliaan. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös terveydenhuollon kanssa, jonka myötä seututerveyskeskuksen palveluohjaaja on tavattavissa säännöllisesti OTSO-palvelun asiointipisteessä. Järjestöjen ja seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön kautta järjestetään myös ryhmätoimintaa. \”Päät yhteen lyömällä eteenpäin\”, kuvailtiin OTSO-palvelun eri toimijoita yhteen kokoavaa toimintaa asiakkaiden asioiden edistämiseksi.

OTSO-palvelusta kehitetään pysyvää toimintamallia

Tulevaisuudessa tavoitteena on kehittää ryhmätoimintaa yhteistyössä työllisyyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden kanssa, ja laajentaa yhteistyötä uusiin toimijoihin. OTSO-palvelusta halutaan kehittää pysyvä toimintamalli Laukaaseen, joka toimii sujuvana ja kynnyksettömänä yhteydenottokanavana viranomaisiin ja palveluihin. Lue OTSO-palvelusta tarkemmin tästä raportista (pdf). Lisätietoja palvelusta löytyy Laukaan kunnan sivuilta.