Toipumisorientaation monet mahdollisuudet

Meijän Mieli- ja Keski-Suomen sote-uudistus -hankkeiden yhteisessä webinaarissa tutustuttiin toipumisorientaation perusperiaatteisiin ja sen soveltamiseen peliympäristössä.

Toipumisorientaation teema houkutteli etäyhteyksien päähän suuren joukon osallistujia, joiden joukosta löytyi niin opiskelijoita kuin julkisen ja järjestösektorin ammattilaisia. Hankekoordinaattori Merja Angle esitteli aluksi nuorten aikuisten mielenterveystoipujien tukemiseen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen tähtäävän Meijän Mieli -hankkeen toimintaa. Osallistujat pääsivät myös yksinoikeudella näkemään ensiesityksen vaikuttavasta Arin tarina -videosta, joka johdatteli heidät webinaarin teemaan. Video julkaistaan myöhemmin osana Elämän rytmi -videosarjaa, jota on työstetty yhteistyössä mm. SPR:n ja Sovatek-säätiön kanssa.

Merkityksellistä elämää rajoitteista huolimatta

Toipumisorientaation taustaan ja periaatteisiin johdatti mielenterveystyön ammattilainen, työnohjaaja, kirjailija ja järjestöjohtaja Markus Raivio. Suomessa toipumisorientaatio oli vielä 2010-luvun alussa vieras ajattelutapa, mutta edelläkävijöitä sen edistämisessä ovat olleet esimerkiksi Suomen Klubitalot ja Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto SSYK. Toipuminen on henkilökohtainen prosessi, jossa ihmisen asenteet, arvot, tunteet ja päämäärät ovat muutoksessa. Toipumisorientaatiossa pyritään pois sairauskeskeisestä ajattelutavasta ja keskitytään sen sijaan kohtaamiseen ja merkityksellisen yhteyden luomiseen, toivon synnyttämiseen ja ylläpitoon sekä voimavarojen löytämiseen: merkityksellistä elämää voi elää rajoitteista huolimatta.

Toipumisorientaatio vaatii muutosta myös toipujien kanssa työskentelevien tahojen asenteissa, työkulttuurissa ja järjestelmässä. Raivio haastoi kuuntelijoita ajattelemaan, toteutuuko esimerkiksi asiakkaiden osallisuus aidosti niin, että asiakas on aktiivinen toimija, kumppani ja asiantuntija omassa tilanteessaan? Asenteiden muuttaminen ei ole helppoa, kun siirrytään sairauskeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen, asiantuntijakeskeisyydestä käyttäjäkeskeisyyteen ja vajekeskeisyydestä vahvuuskeskeisyyteen – mutta muutos on sen arvoinen.

Digipelaamista toipumisorientaation viitekehyksessä

Voiko pelaamalla edistää toipumista? Pelisuunnittelija Venla Leimu kertoi The World of Recovery (TWOR) -mobiilipelistä, jossa pelaajat suorittavat erilaisia tehtäviä älypuhelimellaan. Toipumisorientaation mukaisesti TWOR-pelissä pelaaja on aktiivinen toimija, joka tekee päätöksiä pelin edetessä ja suorittaa tehtäviä oman tulkintansa mukaisesti. Tehtäviä voi suorittaa yksin, porukassa tai tuetusti. Tehtävät aktivoivat pelaajaa ja niiden suorittamisesta saatu yksilöllinen positiivinen palaute antaa onnistumisen kokemuksia. Pelaamisen ohessa pelaajan digitaidot kehittyvät ja tehtävien suorittaminen innostaa lähtemään liikkeelle.

The World of Recoveryn suunnittelussa mukana ovat olleet niin mielenterveys- ja päihdetoipujien kanssa työskentelevät ammattilaiset, toipujat kuin myös pelialan ammattilaiset. Pelin taustalla on Lilinkotisäätiön hanke. Nyt käynnissä on viimeinen testipelikampanja, jonka jälkeen peli julkaistaan vuonna 2022. Mobiilipelin lisäksi The World of Recovery -kokonaisuuteen kuuluu pöytäroolipeli.

Meijän Mieli -hanke aikoo ottaa TWOR-pelikokonaisuuden kokeiluun heti sen ollessa mahdollista. ”Peli tulee olemaan yksi kaivattu lisätyökalu mielenterveystoipujien arjen ja osallisuuden parantamisessa sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä”, iloitsee hanketyöntekijä Katja Remes.