Sosiaalihuolto vahvasti mukana Tulevaisuuden sote-keskus -täydennyshaussa

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman täydennyshaun hakemusta valmisteltiin syksyn aikana. Mukana hakemuksessa on Keski-Suomen sosiaalihuollon kehittämisohjelma, joka pureutuu maakunnan sosiaalipalvelujen kriittisiin kehittämiskohtiin.

Peruspalvelujen kehittämiseen tähtäävän Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman täydennyshaussa rahoitusta haettiin vuosille 2022–2023. Keski-Suomen painopisteet ohjelmassa ovat palveluiden saatavuus, palveluketjujen kehittäminen sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen. Täydennyshaun hankeoppaassa huomautettiin, että ohjelman alkuperäisissä hakemuksissa sosiaalihuolto oli paikoitellen mukana ohuesti. Täydennyshaussa tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että sosiaali- ja terveydenhuolto ovat mukana tasapainoisesti.

Keski-Suomen sosiaalihuollon kehittämisohjelma

Yksi täydennyshaun keskeisistä sisällöistä on sosiaalihuollon kehittämisohjelma. FinSote-tutkimustulosten (2020) mukaan Keski-Suomessa jopa 65,5 prosenttia vammaispalveluja tarvinneista asiakkaista koki saaneensa palvelua riittämättömästi. Huomattavasti tyydyttämätöntä palvelutarvetta maakunnassa on myös sosiaalityön palveluissa, lapsiperhepalveluissa ja ikääntyneiden kotihoitopalveluissa. Sen sijaan lääkäripalveluja riittämättömästi koki saaneensa 17,2 prosenttia ja hoitajapalveluja 11,2 prosenttia palveluja tarvinneista (katso kuvio tästä linkistä). Tutkimustulokset osoittavat sosiaalihuollon palvelujen kehittämistarpeet etenkin aikuisten, vammaisten ja paljon palveluja tarvitsevien asukkaiden osalta.

Sosiaalihuollon kehittäminen kytkeytyy täydennyshaussa valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan, tehtyyn ja käynnissä olevaan alueelliseen kehittämistyöhön sekä uudistuvaan vammaislainsäädäntöön. Vaikka Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman täydennyshaku eteni syksyn aikana nopealla aikataululla, Keski-Suomen sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa työstettiin laajassa yhteistyössä esimerkiksi Kosken vammaispalvelutyöryhmässä ja syksyllä ensimmäistä kertaa järjestetyssä sosiaaliohjaajien työkokouksessa. Kehittämisohjelman keskeisiä kohtia ovat vastaanottopalvelujen saatavuuden parantaminen, palveluketjujen yhtenäistäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiokysymykset, paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat sekä aikuissosiaalityön ja vammaistyön kehittäminen.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman täydennyshaun hakemus toimitettiin ministeriöön 15.10.2021 ja päätökset saadaan viikolla 51. Lisää tietoa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmasta Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvaks.fi-sivustolla.