Keskustelutilaisuus vaativasta eroauttamisesta

Vaativa eroauttaminen: Yhteistyö YTA-alueella, info- ja keskustelutilaisuus 9.8.2021 klo 14.00-15.30

Vaativat erot on nostettu tuoreessa valtakunnallisessa OT-keskusraportissa OT-tasoista organisoitumista ja eri tahojen yhteistä työskentelyä vaativaksi ilmiöksi. Tällä hetkellä nämä asiakkaat eivät tule autetuiksi ja näyttää siltä, että mikään organisaatio ei ota heidän tilanteestaan ja auttamisestaan kokonais- ja koordinaatiovastuuta. (Ks. tarkemmin Lasten ja nuorten vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia valmistelevan työryhmän raportti – Valto (valtioneuvosto.fi) 

Ensi- ja turvakotien liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä on vaativiin eroihin liittyvää osaamista, jota on viimeisen kohta kolmen vuoden aikana edelleen kehitetty  Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hankkeessa. Hanke on koonnut tuhansia ihmisiä koulutuksiin teemasta. Erityisesti on kehitetty eri tahojen yhteisiä riskinarviointivälineitä ja havaittu, että moniammatillisten työryhmien perustaminen vaativien erotilanteiden konsultaatiorakenteeksi on välttämätöntä. Tällä tavoin perheet saavat apua, lasten oikeudet toteutuvat ja eri ammattilaisten tiiviillä yhteistyöllä voidaan ennaltaehkäistä erotilanteiden eskaloituminen.

Menetelmien kehittämistä on pilotoitu Turun ensi- ja turvakoti ry:ssä  ja VIOLA-väkivallasta vapaaksi ry:ssä Mikkelissä. Ensi- ja turvakotien liitto on hakemassa STEAlta vuoden jatkorahoitusta vuodeksi 2022. Hankkeen lisävuonna on tavoitteena kouluttaa sote-ammattilaisia teemasta osaamisen vahvistamiseksi, tukea maakuntia moniammatillisten työryhmien perustamisessa vaativiin erotilanteisiin sekä pilotoida yhteistyössä jonkin OT-keskusalueen maakunnan kanssa tämän teeman avulla järjestöjen vaativan osaamisen asemoitumista OT-keskusrakenteeseen ja siinä tarvittavia sopimusmalleja.

Ensi- ja turvakotien liitto ja sen KYS:n alueella toimivat neljä jäsenyhdistystä ehdottavat neuvottelua yhteisen kehittämisen ja yhteistyön käynnistämisestä KYS-alueen ja sen alueella olevien kaikkien maakuntien kanssa. Hienoa olisi, jos vaativasta eroauttamisesta olisi mahdollista rakentaa KYS-alueelle yhteistyössä toteutettava pilotti. Mielellämme tapaisimme kanssanne heti elokuun alkupuolella 9.8.21, klo 14-15.30 ja jatkaisimme keskustelua mahdollisesta yhteistyöstä.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

9.8.2021, klo 14-15.30, TEAMS  (ilmoittautuminen tarja.saharinen@kuh.fi  5.8.21 mennessä)

Kello 14.00-15.00

Vakavat huolto- ja tapaamisriidat haasteena palveluille

  • projektipäällikkö Johanna Vaitomaa, Ensi- ja turvakotien liitto, ETKL

              ja toiminnanjohtaja Sirkku Mehtola, VIOLA-väkivallasta vapaaksi ry

ETKL:n suunnitelmat vakaviin erotilanteisiin vastaamiseksi ja yhteistyö OT-keskusten kanssa

  • pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto

Kello 15.00-15.30 

Keskustelua yhteistyömahdollisuuksista OT-keskusten kehittämiseen liittyen 

Ensi- ja turvakotien liitto