Syksyllä webinaarisarja OT-keskusten kehittämistyöstä

Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskuspilotit (OT) ovat olleet käynnissä vuoden 2021 alusta lähtien kolmella eri alueella. Heti alkusyksystä pilottien tilannetta tarkastellaan kahdessa webinaarissa. Lisäksi Ensi- ja turvakotien liitto järjestää jatkoa elokuun Vaativa eroauttaminen -keskustelutilaisuuden pohjalta.

Siltojen rakentamista ja yhteisövaikuttavuutta – Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskuspilottien valtakunnallinen seminaari

Kolme OT-keskuspilotin yhteinen webinaari Siltojen rakentamista ja yhteisövaikuttavuutta järjestetään 2.9. klo 13-16. Tilaisuuden ohjelmassa:

13.00 Seminaarin aloitus, ylilääkäri Ritva Halila, STM
13.15–14 Pilottialueiden OT-katsaukset

  • Pohjoisen OT, projektipäällikkö Pertti Virta
  • Itä- ja Keski-Suomen OT, projektikoordinaattori Tarja Saharinen
  • Länsirannikon OT, projektipäällikkö Tuija Eskelinen

14–14.35 OT-keskus ja uudet ilmiöt, professori, ylilääkäri Ilona Luoma, Lasten ja nuorten osaamiskeskus, Kuopion yliopistollinen sairaala
14.35–15.10 Hyvinvointipalvelut ja kompleksisuusajattelu, tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa, Vaasan yliopisto
15.10–15.45 Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen aloite kerrallaan -yhteisövaikuttavuus kehittämisen tukena, työelämänprofessori Mika Niemelä, Oulun yliopisto
15.45–16 Seminaaripäivän yhteenveto

Ilmoittaudu tilaisuuteen mukaan 26.8. mennessä tästä linkistä. Lisää tietoa VSsoten sivuilla.

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) Itä- ja Keski-Suomen alueella

Tarkemmin Itä- ja Keski-Suomen OT-keskuspilottiin paneudutaan Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) Itä- ja Keski-Suomen alueella -webinaarissa 30.9.2021 klo 9-12. Alustavassa ohjelmassa:

9.00-9.15 Seminaarin avaus, professori Ilona Luoma
9.15-10.00 Valtakunnan tason suunnitelmat koskien OT-keskuksen rakennetta ja asemaa suhteessa sote-linjauksiin, STM
10.00-10.10 Keskustelu ja ajatusten/kommenttien kirjaaminen FLINGAn avulla
10.10-10.20 Tauko
10.20-11.10 Katsaus OT-kehittämispilotteihin, OT-projektikoordinaattori Tarja Saharinen

  • Monialaiset OT-konsultaatiot ja asiakasosallisuus lakisääteisissä Lastensuojelun moniammatillisissa asiantuntijaryhmissä, OT-asiantuntija Outi Markkanen
  • Nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun Kivelän vastaanotto- ja arviointiyksikön (Kuopio) välinen yhteistyö, OT-projektikoordinaattori Jaana Heikkinen ym.

11.10-11.45 Vaalijalan kehityssuunnat OT:ssa, Kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius
11.45-12.00 Keskustelu ja yhteenveto

Ilmoittaudu tilaisuuteen mukaan 28.9. mennessä tästä linkistä. Lisää tietoa POSOTE20-sivuilla.

Keskustelutilaisuus riskiarvioinnista vaativissa ero- ja huoltoriidoissa

Ensi- ja turvakotien liitto järjesti elokuussa keskustelutilaisuuden vaativasta eroauttamisesta. Lokakuussa teeman äärellä jatketaan Riskiarviointi vaativissa ero- ja huoltoriidoissa (Itä- ja Keski-Suomi) -koulutus- ja keskustelutilaisuudessa 20.10. klo 11.45-16.00. Ohjelmassa:

11.45 Tervetuloa koulutukseen (etäyhteys avataan, osallistujat liittyvät Teamsiin) 
12.00 Riskisignaalien tunnistaminen ja moniammatillinen riskiarviointi Turvassa-hankkeessa, projektipäällikkö Johanna Vaitomaa, Ensi- ja turvakotien liitto
12.45 Video: Vanhemman kokemuksia palvelupolulta riskiarvioinnista ja tuen tarpeista
13.00 ​Riskiarviointi ja asiakastyö eronneiden vanhempien kanssa, hanketyöntekijät Emmi Heikkinen ja Heli Isotalus, VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry
14.00 Tauko      
14.20 Turvassa-hankkeen suositukset vaativaan eroauttamiseen, projektipäällikkö Johanna Vaitomaa, Ensi- ja turvakotien liitto
Haastavat erot -työryhmän toiminta Turussa ja Mikkelissä: miten vaativan eroauttamisen moniammatillinen konsultaatiorakenne luotiin pilottialueilla, mitä kokemuksia työryhmän toiminnasta on syntynyt.
14.50 Paneelikeskustelu
Miten moniammatillinen riskiarviointi näyttäytyy oman työn kannalta? Mitä ajatuksia päivän alustukset herättävät –toiveita, pulmia, kehittämisajatuksia? Miten voisimme edistää moniammatillisten konsultaatiorakenteiden syntymistä omalla toiminta-alueella?
15.50-16.00 Päätössanat ja osallistujien palaute, projektipäällikkö Johanna Vaitomaa, Ensi- ja turvakotien liitto

Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja Ensi- ja turvakotien liiton sivuilla.

Ennakkotieto: marraskuun OT-webinaari

Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskuksien kehittämiseen keskittyvä webinaarien sarja jatkuu loppuvuodesta: merkitse kalenteriisi jo ennakkoon marraskuun webinaari 15.11. klo 9-12.