Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän toimintaa uudistetaan syksyn aikana

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän (Master) toimintaa Keski-Suomen alueella kehitetään saadun palautteen sekä Lasten- ja nuorten osaamis- ja tukikeskus (OT) hankkeen kehittämistyön pohjalta.

Asiantuntijaryhmä koolle aiempaa lyhyemmällä varoitusajalla

Saadun palautteen myötä Master-ryhmän varausaika lyhenee syksyn ajaksi kolmesta viikosta kahteen: lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä voi nyt varata asiantuntijaryhmän käyttöönsä viimeistään kaksi viikkoa ennen ryhmän kokoontumista. Tämä mahdollistaa asiantuntijaryhmän käytön myös määräaikatyöskentelyssä. Syksyn kokemusten pohjalta päätetään, onko lyhennetty aika riittävä ryhmän organisointityön kannalta.

Toisena muutoksena, toiveiden mukaisesti, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä saa jatkossa olla paikalla koko asiantuntijaryhmän konsultaation ajan, jotta konsultointi hyödyttäisi työskentelyn suuntaamista mahdollisimman kattavasti.

Yhteistyö OT-keskushankkeen kanssa tuo ryhmään uutta asiantuntijuutta

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän toiminta on yksi Itä- ja Keski-Suomen lasten- ja nuorten osaamis- ja tukikeskus hankkeen (OT) kehittämistyön kohteista. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on ollut vahvasti mukana tässä työssä. OT-keskusyhteistyön myötä Master-ryhmässä pilotoidaan KYS:n harvinaisten sairauksien ja toiminnallisten häiriöiden työryhmien liittämistä osaksi ryhmän asiantuntijoita. Tavoitteena on vahvistaa myös koulun osallisuutta asiantuntijoiden joukossa VIP-verkoston toimijoiden myötä. Jatkossa myös lapsen näkemys hänen omasta tilanteestaan tuodaan aiempaa vahvemmin asiantuntijoiden tietoon. ”Erityisen tärkeänä kehittämiskohteena näen juurikin lapsen osallisuuden vahvistamisen ja lapsen äänen tuomisen jatkossa asiantuntijoiden tietoon”, sanoo lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä ja Master-ryhmän koordinaattori Katja Salminen-Lahtinen.

Master-ryhmällä vapaita aikoja syksyllä

Syyskuun Master-ryhmä on jo varattu, mutta loppuvuoden kokousajat ovat vielä vapaina! Katso ajankohdat palvelun sivuilta ja tiedostelut koordinaattorilta, lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä Katja Salminen-Lahtiselta p. 044 2651064/ katja.salminen-lahtinen@koske.fi .