Talousneuvolat käynnistyvät Keski-Suomessa Saarikassa, Jyväskylässä, Äänekoskella ja Laukaassa

TASOS-hankkeen osatoteuttajien ja Oikeusministeriön Ennakoivan talousneuvonnan -hankkeen yhteistyössä on käynnistetty talousneuvolatoimintaa Keski-Suomessa. Saarikka aloitti maakunnan ensimmäisen talousneuvolan maaliskuussa, Jyväskylässä toiminta käynnistyi 22.4, Äänekosken talousneuvola aloittaa 27.4. ja Laukaassa toiminta käynnistyy 18.5.

Mikä on talousneuvola?

Talousneuvola on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat huolta omasta taloustilanteestaan. Talousneuvola on matalan kynnyksen toimintaa, jonne voi tulla pienen tai ison taloushuolen kanssa. Kysymyksiä on ratkomassa moniammatillinen tiimi talous- ja velkaneuvonnasta, ulosotosta ja aikuissosiaalityöstä. Lisäksi asiantuntijatiimissä voivat olla paikallisten mahdollisuuksien mukaan Kelan, diakonian ja sosiaalisen luototuksen edustajat.

Korona-aikana talousneuvola toteutetaan puhelimitse ja asiantuntijat ovat pääsääntöisesti tavattavissa joka toinen viikko kolmen tunnin ajan. Kuntien sivuilta löytyvät tarkemmat ajankohdat ja yhteystiedot (Jyväskylän tiedot; Saarikan tiedot). Kevään kokeilun jälkeen ja koronatilanteen salliessa talousneuvoloiden on tarkoitus jalkautua helposti tavoitettaviin toimipaikkoihin. Ensimmäiset kokemukset ovat olleet erittäin lupaavia – kuntalaiset ovat löytäneet uuden palvelun ja monialainen tieto on ollut tarpeen. Asioita selvitellään ja ratkotaan yhteistuumin.

Ennakoivan talousneuvonnan hanke (Ennakoivan talousneuvonnan hanke) on Oikeusministeriön asettama talous- ja velkaneuvonnan sekä Ulosottolaitoksen valtakunnallinen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa kansalaisten neuvontaa talouden hallinnassa ja ehkäistä velkaongelmien muodostumista. Hanke toimii paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tähän mennessä talousneuvoloita on käynnistetty 11 paikkakunnalla.

TASOS-hankkeessa kehitetään taloussosiaalityötä

Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus (TASOS) -hankkeessa (https://www.chydenius.fi/tasos ) talousneuvolatoiminta on osa taloussosiaalityön kehittämistä. Taloussosiaalityö on keskeisimpiä uusia tutkimus- ja kehittämiskohteita sosiaalityössä. Taloudelliset huolet ja velkaantuminen vaikuttavat monella tavalla ihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Taloussosiaalityön menetelmin pyritään vahvistamaan yksilön tai perheen taloudellista toimintakykyä ja tukemaan heitä erilaisissa elämäntilanteissa. Kun ihmisellä on maksamattomia laskuja, velkaa, ulosottomaksuja ja tunne siitä, että näihin ei voi vaikuttaa, tämä voi merkittävästi heikentää ihmisen toimintakykyä ja tunnetta siitä, miten hän voi vaikuttaa omiin asioihinsa, elämäänsä tai tulevaisuuden suunnitelmiin. Taloudellista toimintakykyä tuetaan yksilötasolla esimerkiksi ohjauksella, neuvonnalla, asianajolla tai psykososiaalisin menetelmin. Kaiken perustana on myös voimavaralähtöinen ajattelu, joka ei kiellä ongelmia, mutta lähestyy niitä voimavaroja etsien. Tietoja, taitoja ja kokemuksia voidaan jakaa myös ryhmissä ja yhteisöissä. Taloussosiaalityön orientaatio sisältää myös laajemman rakenteellisen näkökulman sekä vaikuttamisen toimintamahdollisuuksiin ja olosuhteisiin.  

TASOS-hankkeessa taloussosiaalityön muotoja on tarkoitus kehittää edelleen. Saarikka toteutti kevään aikana neljä kertaa kokoontuneen Talousryhmän. Ryhmässä keskusteltiin talousasioista eri näkökulmista kuten talouden suunnittelusta, rahan käytöstä, oman talouden seurannasta, lainoista ja kuluttamisesta. Lisäksi ryhmässä tutustuttiin verkossa oleviin talouden hallintaan liittyviin palveluihin ja työkaluihin. Yhdellä ryhmäkerralla valmistettiin edullisesti terveellinen ja maukas lounas. Ryhmätoimintaa on tarkoitus jatkaa ja monta hyvää ideaa jäi hautumaan.

Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen on merkityksellistä toimintaa, jota tulee kehittää eri tavoin ihmisten auttamisessa. Talousneuvola on yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten jo pienellä monitoimijaisella tuella voidaan saada aikaan myönteisiä vaikutuksia ihmisen tilanteeseen.

TASOS -hankeen rinnalla kulkee myös Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen AIKUMETOD-tutkimushanke (linkki yliopistokeskuksen sivuille), jossa sosiaalityön menetelmien vaikutuksia analysoidaan tutkimusperustaisesti.