Työparityö vie lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän eri puolille maakuntaa

Lastensuojelun Työparimalli -hanke on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja kunnat ovat hyödyntäneet lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palveluja monipuolisesti. Maaliskuussa työhön saatiin lisää resursseja, kun toinen hanketyöntekijä aloitti tehtävässään.

Sijaishuolto työllistää lastensuojelun erityissosiaalityöntekijää eniten

Kokemusta maakunnan lastensuojelun työparityöstä on kertynyt Lastensuojelun työparimalli -hankkeessa työskentelevälle lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä Katja Salminen-Lahtiselle monipuolisesti. Eniten palvelua on hyödynnetty työparityöhön asiakastyössä sosiaalityöntekijän kanssa, mutta myös itsenäistä työskentelyä asiakasasioissa on riittänyt. ”Tällä hetkellä työparityöskentelyä on tarvittu eniten sijaishuoltoon liittyvissä tilanteissa, mutta myös palvelutarpeen arvioinneissa ja avohuollon työskentelyssä”, kuvailee Salminen-Lahtinen. ”Palvelua on osattu hyödyntää monipuolisesti niin lasten elämänjanan kokoamiseen kuin huostaanottotarpeen arviointiinkin.” Lisäksi sosiaalityöntekijöiden tai moniammatillisten tiimien konsultointimahdollisuutta on hyödynnetty sekä lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän mentorointia. Tutustu lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän toimenkuvaan tarkemmin tästä linkistä.

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä tueksi jo varhaisessa vaiheessa

Lastensuojelun työparimalli -hankkeen tarkoituksena on lastensuojelun viimesijaisten, lakisääteisten tehtävien hoitaminen yhteistyössä. Tavoitteena on kehittämisen kautta poistaa painetta lastensuojelutyöstä niin, ettei sosiaalityöntekijä toimisi vain tulipalojen sammuttajana ja painopistettä voitaisiin siirtää sosiaalihuoltolain mukaiseen työhön. ”Toivoisin, että lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä pyydettäisiin työskentelyyn mukaan suunnitelmallisesti, eikä välttämättä vasta viimeisessä hädässä”, Salminen-Lahtinen toivoo. ”Suunnitelmallisuus mahdollistaa asiaan perehtymisen ja oikea-aikaisen paneutumisen ja sitä kautta laadukkaan työskentelyn.”

Uusi työntekijä tuplaa kuntien käytettävissä olevat resurssit

Kunnat ovat löytäneet lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palvelun hyvin. Maaliskuuhun mennessä palvelua on hyödynnetty kymmenessä kunnassa, mikä on kerryttänyt lastensuojelun erityissosiaalityöntekijälle useita työmatkakilometrejä ympäri maakuntaa. Sosiaalityössäkin on tosin opittu viime aikoina hyödyntämään tehokkaasti etäpalavereita.

Maaliskuussa hankkeessa aloitti toinen työntekijä, Anu Huovinen, joka sijoittuu Jyväskylän kaupungille. ”Toisen työntekijän myötä meillä on entistä paremmat mahdollisuudet tarjota palveluamme maakunnan kuntiin kovasti kuormittuneen lastensuojelun työntekijöiden tueksi”, Salminen-Lahtinen iloitsee. Resurssia lastensuojelun tueksi on siis käytettävissä jatkossa tuplaten – ja palvelu on hankkeen toiminta-ajan vuoden 2022 loppuun asti kunnille ilmaista.

Lastensuojelun työparimalli -hankkeen toimintaa voit seurata myös Instagramissa @lastensuojelun_tyopari -tilillä.