Kysely lastensuojelun ammattilaisille monialaisesta yhteistyöstä, asiakasosallisuudesta ja systeemisestä työotteesta

Lumo-hankkeessa toteutetaan helmikuussa 2021 kysely Keski- ja Itä-Suomen alueen lastensuojelun ammattilaisille. Kyselyn tarkoituksena on koota laajasti tietoa lastensuojelun kehittämistyön tueksi.

Kyselyssä kartoitetaan työntekijöiden näkemyksiä monialaisesta yhteistyöstä, asiakkaiden osallisuudesta sekä systeemisestä työotteesta. Kyselyn antamaa tietoa tarvitaan käytännön työn kehittämiseen sekä nykytilanteen näkyväksi tekemiseen. Kyselyssä kartoitetaan myös hyviä käytäntöjä ja työtapoja, jotta niitä voidaan tunnistaa, levittää ja nostaa paremmin esiin. Kyselyyn vastaaminen on yksi tapa olla mukana kehittämisessä sekä tuoda oma ääneensä ja mielipiteensä esiin!

Jokainen vastaus on meille tärkeä, sillä näin saadaan laajempaa kokonaiskuvaa koko maakunnan alueelta ja varmistetaan sitä, että kehittämisessä keskitytään oikeisiin asioihin!  

Toivomme, että vastaat kyselyyn 1.3.2021 mennessä.

Kysely lastensuojelun ammattilaisille:
webropol.com/s/lumoalkukartoitus

Kysely yhteistyökumppaneille:
webropol.com/s/lumokyselyverkostolle