Hyvinvointia vapaaehtoistoiminnasta – Meijän kaveri -koulutukset starttaavat

Vapaaehtoistoiminnan suosion yksi salaisuus piilee hyvinvointivaikutuksissa, joita toisten auttamisen on todettu saavan aikaan autajalle itselleen. Meijän mieli -hanke tarjoaa mahdollisuuden päästä kokemaan näitä tieteellisestikin tutkittuja vaikutuksia; Tammikuussa -21 starttaavat Meijän kaveri -vapaaehtoistoiminnan koulutukset.

Meijän kaveri -koulutukset starttaavat tammikuussa -21

Meijän mieli -hanke aloittaa Meijän kaveri -vapaaehtoistoiminnan koulutukset tammikuussa 2021. Meijän kaveriksi haetaan ihan tavallisia täysi-ikäisiä luotettavia henkilöitä, ilman mitään erityistaitoja. Kaveriksi lähtemiseen riittää halu antaa aikaansa ja tutustua uuteen ihmiseen. Meijän kaveri kulkee hetken matkaa nuoren aikuisen mielenterveystoipujan rinnalla esim. tsempparina, juttukaverina, digikaverina, lenkkeily- tai kahvitteluseurana.

Koulutus toteutetaan etänä Teamsin välityksellä ja ensimmäinen tapaaminen on ti 26.1.2021 klo 17.30-19.30. Koulutuksen kesto on 4 kahden tunnin koulutuskertaa. Verkossa tapahtuva koulutus soveltuu asuinpaikasta riippumatta kaikille Keski-Suomen alueella asuville. Koulutuksiin voi ilmoittautua 18.1.2021 mennessä joko vapaaehtoistyö.fi sivustolla tai olemalla yhteydessä hanketyöntekijöihin. Koulutukseen ilmoittautuneet haastatellaan ennen koulutusta. Haastattelussa kerromme tarkemmin hankkeen kaveritoiminnasta ja vasta koulutuksen jälkeen voi tehdä päätöksen Meijän kaveriksi ryhtymisestä. Koulutukseen osallistuminen ei siis velvoita Meijän kaveri -toimintaan.

Helmikuussa -21 on alkamassa toinenkin vapaaehtoistoiminnan koulutus, jossa perehdytään Mentor App -vertaismentorointisovellukseen. Sen avulla vapaaehtoinen voi toimia toipujan mentorina anonyymisti mobiilisovelluksen kautta. Tästä lisätietoa myöhemmin.

Hyvinvointia vapaaehtoistoiminnasta

Miksi sitten kannattaisi lähteä vapaaehtoistoimijaksi? Yksi motivaattori vapaaehtoistyön tekemiseen on auttamisesta saatavat hyvinvointivaikutukset, joista löytyy myös tutkittua tietoa. Ihmisessä tapahtuvat fysiologiset muutokset selittävät, miksi auttaminen tuntuu hyvältä. Auttaessaan muita auttajan aivojen mielihyväalueet aktivoituvat ja mielihyvähormonit dopamiini ja oksitosiini hyrräävät kehossamme.

Vapaaehtoistoiminta vähentää yksinäisyyttä, koska sen kautta voi kasvattaa sosiaalisia verkostoja ja löytää ystäviä. Yksinäinen saa myös sisältöä ja rytmiä elämään. Eläkeläiset hakevat vapaaehtoistoiminnasta sisältöä eläkepäiviin, kun taas työttömille mielekäs vapaaehtoistoiminta luo arkeen merkityksellisyyttä ja voi avata uusia polkuja opintoihin ja työllistymiseen. Nuoret usein hakevat vapaaehtoistyöstä pontta urakehitykselleen.

Myös vapaaehtoisena vertaisena tai kokemusasiantuntijana toimimisen on todettu voimaannuttavan, kun toiminnan kautta toimijalle muodostuu uusi identiteetti. Hänen roolinsa muuttuu avun vastaanottajasta sen tarjoajaksi. Vertaistoimintaan osallistumisen on todettu myös kohentavan osallistujien elämän laatua ja rytmittävän arkea.