Meijän mielen kehittäjäryhmä, Meijän kaveri -koulutus ja toipumisorientaatiopeli

Meijän mieli -hankkeen ajankohtaisimmat kuulumiset lokakuussa ovat Discord-kehittäjäryhmän starttaaminen, Meijän kaveri -vapaaehtoistoiminnan koulutuksen suunnittelu ja yhteistyö The World of Recovery -toipumispelihankkeen kanssa.

Meijän juttu -kehittäjäryhmään kutsutaan vapaaehtoisia

Meijän mieli -hankkeen yhtenä vahvana tavoitteena on osallistaa mielenterveystoipujia, kokemusasiantuntijoita ja vapaaehtoisia positiivista mielenterveyttä tukevan toiminnan suunnitteluun.  Tämän tavoitteen toteutumista tukee marraskuussa -20 alkava Meijän Juttu -kehittäjäryhmä, joka toteutetaan DISCORD- palvelimella. Nyt on hyvä tilaisuus päästä vaikuttamaan ja tuomaan ideoitaan esille. Toiminnan suunnittelusta kiinnostuneet voivat ilmoittautua 13.11. klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen merja.angle@koske.fi

Ryhmä aloittaa 16.11.2020 klo 17.00 ja mukaan ilmoittautuneet saavat virallisen linkin Discord-palvelimelle aloituspäivänä aamupäivällä.  Ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan, kokoontuuko ryhmä säännöllisesti vai ajasta riippumattomasti, vapaalla kirjoittelulla.  Tai mahdollisuuksien mukaan molemmilla tavoilla.  Tapaamisessa myös kerrotaan osallistujille hankkeesta, keskustellaan vapaaehtoistyön merkityksestä hyvinvoinnille ja suunnitellaan ryhmän sisältöä ja sen aikataulutusta tarkemmin. Tervetuloa mukaan kehittäjäryhmään!

Meijän kaveri -vapaaehtoistoiminnan koulutus

Meijän kavereiksi haetaan tavallisia, luotettavia täysi-ikäisiä henkilöitä, joilta ei vaadita mitään erityisosaamista. Hankkeessa ollaan kehittämässä vapaaehtoistoimijoille kattavaa koulutusta, jotta toimiminen toipujan kaverina sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Hyvällä perehdytyksellä, määräaikaisilla tukisuhteilla, työnohjauksella ja vapaaehtoisille järjestettävällä virkistystoiminnalla pyritään huolehtimaan vapaaehtoisten jaksamisesta tärkeässä roolissaan. Koulutukset alkavat tammikuussa -21 ja koulutuksiin voi jo nyt ilmoittautua vapaaehtoistyö.fi sivustolla tai olemalla yhteydessä hanketyöntekijöihin.

The World of Recovery -toipumispelin pilotointi

Helsinkiläisessä Lilinkotisäätiö ry:ssä on alkanut toipumisorientaatioon perustuvan toipumispelin kehittämishanke vuoden -20 alussa. Pelin tehtävät on suunniteltu edistämään pelaajan toipumista ja voimaantumista monipuolisesti. Kiinnostuksemme peliä kohtaan heräsi ja pyysimme hanketta yhteistyöpalaveriin esittelemään pelitoimintaa. Heidän hankkeen tavoitteena on pilotoida peliä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja he tarjosivatkin mahdollisuutta pelin pilotoimiseen Jyväskylässä. Peli vaikuttaa todella mielenkiintoiselta ja kokeilemisen arvoiselta. Yhteistyömme tuleekin jatkumaan ja suunnitelmissa on aloittaa pelin kokeilu ensi vuoden aikana. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoittelemme myöhemmin.

Lisätietoa pelistä voi lukea täältä: https://www.theworldofrecovery.fi/