Kosken johtaja Marja Heikkilälle Suomen Leijonan ritarimerkki

Ansiomerkki kunnioittaa Heikkilän monikymmenvuotista aktiivista ja merkittävää toimintaa suomalaisen sosiaalihuollon ja sosiaalialan osaamisen kehittämistyössä.

Marja Heikkilä on työtehtävissään osoittanut innovatiivisuutta ja merkittävää aktiivisuutta niin Keski-Suomen maakunnan palvelujen kehittämiseksi kuin valtakunnallisestikin. Heikkilän työtä maakunnassa luonnehtii vahva alueellinen tasa-arvo, jossa pienet kunnat nähdään ja huomioidaan tasavertaisina toimijoina. Hän on toimillaan rakentanut laajaa keskisuomalaista yhteistyöverkostoa koulutuksen, käytännön työn sekä tutkimuksen välille sosiaalialalla tarvittavan osaamisen kehittymiseksi ja välittymiseksi”, toteaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Päivi Kalilainen.

Vaikuttamistyötä maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Heikkilä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja monissa maakunnallisissa ja kansallisissa verkostoissa, joista keskeisiä ovat sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien verkosto sekä Huoltaja-säätiö. Heikkilä on osallistunut aktiivisena jäsenenä useiden sosiaali- ja terveysministeriön nimeämien työryhmien työskentelyyn kuten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon lakiuudistusten ja sote-uudistuksen valmistelun eri vaiheiden kommentointiin ja lausunnointiin. Hän on edistänyt toiminnallaan kansainvälistä yhteistyötä, verkostoitumista ja tutkimusvaihtoa osallistumalla vuodesta 2005 lähtien European Social Networkin toimintaan.

Heikkilä on kehittämistyössään ja Kosken johtajan tehtävässään tuonut aina esille palveluiden perimmäistä tarkoitusta asiakkaiden parhaaksi. Työssään hän on vahvasti korostanut kuntalaisten ja asukkaiden osallisuuden merkitystä palvelujen monialaisessa kehittämisessä. Hänen panoksensa esimerkiksi vammaispalvelujen, lastensuojelutyön ja mielenterveyspalvelujen parantamiseksi on ollut merkittävä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti, viimeisimpänä lasten, nuorten ja perheiden vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskustyöryhmässä.

”Näen ansiomerkin huomionosoituksena koko Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja alan ammattilaisten yhteiselle työlle sosiaalipalvelujen parantamiseksi. Olen saanut koko työurani ajan paljon kannusta ja voimaa hyviltä työkavereilta ja yhteiskumppaneilta. Kiitos siitä!” kommentoi Heikkilä tuoretta ansiomerkkiään.

Lisätietoja

Päivi Kalilainen, Kosken hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 3700 245
Marja Heikkilä, johtaja, puh. 0400 546 613