Koske lausui sote-lainsäädännön uudistuksesta

Sosiaalihuollon asiakkaan rooli ja asema, sosiaalinen hyvinvointi ja rakenteellinen sosiaalityö, tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä romaniasiat olivat keskeisiä Kosken lausunnossa sote-lainsäädännön uudistuksesta.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske lausui hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntoa lähestyttiin kolmen näkökulman kautta, jotka olivat

  1. Sosiaalihuollon asiakkaan ja sosiaalihuollon rooli sekä asema sote-uudistuksessa
  2. Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan asema sote-uudistuksessa
  3. Romaniasioiden TKKI-toiminta sote-uudistuksessa

Lue Kosken lausunto kokonaisuudessaan:

Koske lausunto 25.9.2020