Hallituksen kokouksessa tarkasteltiin mennyttä ja tulevaa

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistyksen hallituksen kokouksessa keskusteltiin maaliskuun alussa vuoden 2019 toimintakertomuksesta, toimintansa päättävästä Yhdessä ei olla yksin -hankkeesta ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -valtionavustusohjelmasta.

Kosken johtaja Marja Heikkilä ja erikoissuunnittelija Sivi Talvensola esittelivät Kosken edellisen vuoden toimintaa. Vaikka toimintaympäristö näyttäytyi haasteellisena pitkittyneen sote-uudistuksen ja kuntien tiukkojen taloustilanteiden vuoksi, sisälsi Kosken vuosi 2019 monipuolista toimintaa sosiaalialan kehittämiseksi. Menneenä vuotena panostettiin etenkin tiedontuotantoon useiden julkaisujen ja selvitysten muodossa, jotka rakentavat pohjaa esimerkiksi Tulevaisuuden sote-keskus -valtionavustushaulle ja muille hankehauille. Maakunnallistuvan sosiaalihuollon suuntaan on otettu askelia mm. Niemelän ja Granön vammaispalveluselvityksen ja LAPE-muutosohjelman myötä. Sosiaalisen hyvinvoinnin teemaa on tuotu esiin Meijän sote-keskus -julkilausumalla, jolla korostettiin asukkaiden ja järjestöjen merkitystä osana uusien sote-keskusten suunnittelua, ja maakunnan hyvinvointiryhmissä osallisuuteen ja syrjäytymiseen liittyvät näkökulmat ovat olleet esillä. Kosken osalta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan on kuulunut Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) toimintaan osallistuminen sekä osaamis- ja tukikeskustyöskentely, jota varten Keski-Suomeen perustettiin oma OT-työryhmä. Hallituksen keskusteluissa huomautettiin, että maakunnan TKKI-rakenteita tulisi vahvistaa lisää ja hyödyntää enemmän, ja tässä Koskella voisi myös olla suurempi rooli.

Yhdessä ei olla yksin -hanke tuli päätökseensä ja projektipäällikkö Sirpa Pekkarinen kertoi hankkeen kattavasta toiminnasta yksinäisyyden vähentämiseksi, osallisuuden esteiden kartoittamiseksi ja hyvinvointiyhteistyön rakentamiseksi. Erityisesti Pekkarinen nosti esiin Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkoston perustamisen kohtaamispaikoille ja niitä ylläpitäville yhteisöille, kokeilut Discord-ryhmien perustamisesta eri ikäisille, vapaaehtoistoiminnan kehittämisen kunnissa ja erilaiset matalan kynnyksen kohtaamispaikat toimivine käytäntöineen. Hankkeen aikana kootut useat yhteistyöverkostot jatkavat toimintaansa uusien tahojen koordinoimana, joten yhdessä aloitettu työ yksinäisyyden vähentämiseksi jatkuu edelleen. Osallisuuden teemat näkyvät myös tulevien hankkeiden sisällöissä, kuten tänä vuonna toimintansa aloittavassa Meijän mieli -hankkeessa.

Lopuksi keskusteltiin Tulevaisuuden sote-keskus -valtionavustusohjelman etenemisestä. Keski-Suomessa hakemukseen on suunniteltu kolme kärkeä, jotka keskittyvät palvelujen saatavuuden parantamiseen, palveluketjujen yhtenäistämiseen ja palvelujen kehittämiseen, sekä lasten ja perheiden palvelujen integroimiseen osaksi sote-keskusta. Viimeiseksi mainitussa Koskea on pyydetty kumppaniksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyksen yhteistyö on merkittävää lasten ja perheiden kanssa tehtävän työn kehittämiseksi, kuten myös varhainen tuki ja perhekeskustoiminta.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran kannatusyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 16. maaliskuuta. Tutustu hallituksen kokoonpanoon täällä.