Keski-Suomen sosiaalihuollon Kanta- ja digiseminaarin materiaali

Iltapäiväseminaarissa 2.4. saatiin katsaus sosiaalihuollon Kanta-arkiston käyttöönoton tilanteeseen valtakunnallisesti ja Keski-Suomessa, kuultiin liittymiskokemuksia Eksotesta ja tuotiin esiin käytännön keinoja käyttöönoton valmistautumiseen.

Seminaaritallenne katsottavissa osoitteessa: https://youtu.be/7e_XJgQUabY

  • Tervetuloa seminaariin, Marja Heikkilä, johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
  • Sote kokonaisarkkitehtuuri – kansallisen ja alueellisen tason yhteispeli, Jari Porrasmaa, digijohtaja, KSSHP
  • THL:n Älykuva sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönotosta
  • Kanta-palvelut ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto, Eija Martikainen, erikoissuunnittelija Itä- ja Keski-Suomen alue, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (poistetaan 31.3.2020)
  • Sosiaalihuollon Kanta-valmistelun tilanne Keski-Suomessa,  Mia Kautiainen, selvityshenkilö, Keski-Suomi 2021
  • Käytännön kokemuksia sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönotosta – esimerkkinä Eksote, Kati Utriainen, järjestelmäasiantuntija, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote
  • Nykytilan kartoituksen työkalu, Teppo Taskinen, asiantuntija, Kansa-koulu II -hanke
  • Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollossa, Sivi Talvensola, aluekoordinaattori, Kansa-koulu II -hanke
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnan tilanne Keski-Suomessa, Juhani Paavilainen, ICT-projektipäällikkö, Uusi sairaala -projekti
  • Tekoälyn mahdollisuudet sosiaalihuollon ja hyvinvoinnin tiedontuotannossa, Karoliina Talvitie-Lamberg, Jyväskylän yliopisto