Ota kantaa mielenterveysasioihin ja vaikuta kansallisiin mielenterveyslinjauksiin

Mielenterveysongelmat koskettavat meistä jokaista tavalla tai toisella. Heikentyneen mielenterveyden aiheuttamat kustannukset Suomessa ovat vähän yli 11 miljardia euroa. Mitä pitäisi tehdä, että mielenterveydestä ei tulisi ongelma?

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan mielenterveyslinjauksia, jotka ohjaisivat mielenterveyspolitiikkaa vuoteen 2030 saakka. Nyt jokainen voi osallistua mielenterveyslinjausten valmisteluun.

Asiantuntijaryhmä on luonnostellut viisi ehdotusta mielenterveyslinjausten painopisteeksi. Niissä puhutaan mielenterveydestä pääomana, lasten ja nuorten mielenterveyden rakentumisesta arjessa, mielenterveysoikeuksista, palveluista ja johtamisesta.

Otakantaa-palvelussa voit arvioida ehdotettuja painopisteitä ja ehdottaa toimenpiteitä, joilla painopisteiden tavoitteet saavutetaan. Kysely on auki 5.5.2019 asti.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Tuulia Rotko, p. 0295 163 125
lääkintöneuvos Helena Vorma, p. 0295 163 388

Lähde: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kantaa-mielenterveysasioihin-ja-vaikuta-kansallisiin-mielenterveyslinjauksiin