Toipumisorientaation keskiössä ihmisen oma osallisuus

Toipumisorientaatiolla (recovery) tarkoitetaan ajattelun ja toiminnan viitekehystä, jossa painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, elämän merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Toipumisorientaatio näkyy tällä hetkellä vahvasti mielenterveyspalveluissa mm. kokemusasiantuntijuutta ja kuntoutujan omaa osallisuutta korostavien toimintamallien kehittämisenä.

Useat julkiset toimijat ovat henkilöstön koulutuksen kautta alkaneet nostaa toipumisorientaatiota mielenterveyspalvelujen muutosta ohjaavaksi malliksi. Nordlingin mukaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoitoon sekä kuntoutukseen on perinteisesti liittynyt ns. objektisoivia valtasuhteita, jotka ovat johtaneet mm. asiakkaan ulkopuolisuuden tunteisiin ja opittuun avuttomuuteen.

Toipumisorientaatio nostaa keskiöön asiakkaan motivaation ja omien voimavarojen tunnistamisen. Toipumisorientaatioon perustuvilla palveluilla on saatu merkittäviä tuloksia mm. Britanniassa, Hollannissa, Tanskassa ja Tsekeissä.

Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. kuultiin kansalaistoiminnankeskus Matarassa THL:n mielenterveysyksikön kehittämispäällikkö Esa Nordlingin esitys toipumisorientaatiosta. Suvimäen klubitalon järjestämässä luentotilaisuudessa oli paikalla kymmenittäin kiinnostuneita kuulijoita. Tutustu esitysmateriaaliin: Nordling 10.10.18

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on valmistellut mielenterveystoipujien vertaistukeen perustuvaa hanketta yhteistyössä useiden keskisuomalaisten toimijoiden kanssa. STEA:lle jätetyn Meijän mieli -hankehakemuksen rahoituspäätös selviää joulukuussa.