Onko aikuissosiaalityölle paikkaa tulevaisuuden palvelujärjestelmässä?

Huoli aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön asemasta tulevaisuuden sote- järjestelmässä pakottaa sen tekemistä näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Miten osaamme kertoa työstä, jonka vaikuttavuus on hyvinvointia, osallisuutta, toimintakykyä ja tyytyväisyyttä elämään? Tehtävä ei ole helppo, mutta mahdollinen ja onnistuu, kun työtä sanoittavat sen tekijät ja asiakkaat.

Aikuissosiaalityölle on nimetty selvityshenkilöryhmä kirkastamaan sen paikkaa ja työmenetelmiä. PROSOS- hankkeen ja Kuntaliiton koordinoima valtakunnallinen aikuissosiaalityön kehittäjäverkosto jäsentää aikuissosiaalityön palvelutehtäviä ja hioo hissipuheita. Samat teemat ovat työn alla myös Keski-Suomen aikuissosiaalityön työryhmässä. Kaikki edellä mainitut toimijat verkostoineen ovat keskeisiä vaikuttajia ja aikuissosiaalityön näkyväksi tekijöitä. PROSOS -hankkeen kehittämistyö osaltaan tekee tätä työtä.

PROSOS -hankkeessa aletaan koota osahankkeissa tehtyä kehittämistyötä yhteen. Valtakunnallisessa hankkeessa on kokeiltu toisenlaisia työmenetelmiä ja tavoiteltu monitoimijaista yhteistyötä. Pois lähettämisen kulttuurista suunnataan kohti yhteistä työtä asiakkaan parhaaksi. Asiakkaat ja työntekijät ovat yhdessä kehittäneet ja luoneet pohjaa aidolle kehittäjäkumppanuudelle.

Valtakunnallisen aikuissosiaalityön kehittämisverkoston materiaalia löytyy osoitteessa: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/maakunnallistuva-aikuissosiaalityo

Valtakunnallinen PRO SOS -hanke osoitteessa: http://www.prosos.fi/

Lisätietoja Marianne Kuorelahti marianne.kuorelahti@koske.fi, puh 040 157 7822