STM: Selvityshenkilöt kirkastavat sosiaalityön paikkaa ja tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut selvityshenkilöryhmän pohtimaan sosiaalityön tulevaisuutta sekä laatimaan konkreettiset toimenpide-ehdotukset vision toteuttamiseksi. Selvityshenkilöinä toimivat YTT Anna Metteri, VTL Pekka Karjalainen ja VTM Minna Strömberg-Jakka. Ryhmän työskentelyaika on lokakuusta 2018 helmikuun 2019 loppuun. 

Sosiaalityöllä on avainrooli työikäisten ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten osallisuuden edistäjänä sekä arkipäivän sujuvuuden ja yhteiskunnan sosiaalisen eheyden turvaamisessa. Siksi sosiaalityölle on varmistettava vaikuttava paikka ja toimivat työmenetelmät muuttuvissa toimintaympäristöissä. Sosiaalityön toimivuudella osana palvelujärjestelmää on merkittävä vaikutus valmisteilla olevan maakunta- ja sote -uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Selvityshenkilöryhmän tehtävänä on esittää konkreettisia ehdotuksia sosiaalityön ja asiakasohjauksen kehittämiseksi ja turvaamiseksi maakunnallisessa toimintaympäristössä. Selvityshenkilöiden on tunnistettava keskeiset ilmiöt ja toiminta-areenat, joiden kohdalla sosiaalityön osaamista tarvitaan eniten. Selvityksessä on otettava erityisesti huomioon se, miten vastataan paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin.

Lisäksi tehtävänä on löytää keinoja sosiaalityön tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden näkyväksi tekemiseen ja todentamiseen arjen perustyössä.

Asettamispäätös (pdf)

Lisätietoja
erityisasiantuntija Virva Juurikkala, p. 0295163204

Alkuperäinen Tiedote 149/2018 on julkaistu Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla 17.10.2018 14.29 osoitteessa: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvityshenkilot-kirkastavat-sosiaalityon-paikkaa-ja-tulevaisuutta-muuttuvassa-toimintaymparistossa