Näkyvyyttä ja nostetta aikuissosiaalityöhön

PROSOS -hankkeen työpajoissa on jatkettu maakunnallisten ja yhdenvertaisten palvelujen pohdintaa ja syksyn työpajojen pohjalta käynnistettiin alkuvuodesta Aikuissosiaalityön maakunnallinen työryhmä. Työryhmän tavoitteena on edistää maakunnallista aikuissosiaalityön ymmärrystä ja luoda yhtenäisempiä ja toimivampia työkäytäntöjä.

Kevään aikana työryhmän tapaamisissa on käsitelty mm. järjestämissuunnitelmaluonnosta, ”Mittarityöpajassa” esiteltiin Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari ja Kykyviisari, joka on otettu nyt kokeilukäyttöön muutamassa työyksikössä. Sosiaalihuoltolain käytännön soveltamiskoulutuksessa saatiin vastauksia mm. palvelutarpeen arvioinnin, asiakassuunnitelman ja monialaisen yhteistyön kysymyksiin. Kevään viimeisessä työpajassa työstettiin palvelutarpeen arviointia. Työryhmän kokoontumiset jatkuvat syksyllä ja niistä tiedotetaan lähiaikoina.

Helmikuussa käynnistyi myös Kuntaliiton ja valtakunnallisen PROSOS- hankkeen koordinoima Maakunnallistuva aikuissosiaalityö – kehittämisverkosto. Verkostoon on nimetty jokaisesta maakunnasta 3-4 edustajaa sekä edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kehittämisverkoston tavoitteena on jäsentää aikuissosiaalityötä ja sen keskeisiä palveluja ja kohderyhmiä maakunta- ja sote- uudistuksen tulevissa rakenteissa, tunnistaa yhdyspinnat muuttuvissa rakenteissa, tukea aikuissosiaalityön asiantuntijoiden työtä ja verkottumista maakunnissa ja yli maakuntarajojen. Pyörää ei kannata keksiä 18 kertaa uudelleen vaan voimat kannattaa yhdistää. Keski-Suomen aikuissosiaalityöllä on työryhmän myötä hyvä mahdollisuus olla mukana myös valtakunnallisessa aikuissosiaalityön ”brändäyksessä”. Aikuissosiaalityölle ollaan saamassa nyt nostetta ja näkyvyyttä monella tasolla.

Valtakunnallisen aikuissosiaalityön kehittämisverkoston materiaalia löytyy osoitteessa: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/maakunnallistuva-aikuissosiaalityo

Valtakunnallinen PRO SOS -hanke osoitteessa: http://www.prosos.fi/