Hyvinvointitupien ja kansalaisten olohuoneiden tarve näkyväksi

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE selvitti Yhdessä ei olla yksin -hyvinvointiyhteistyöhankkeellaan keskisuomalaisten hyvinvointitupien ja erilaisten kohtaamispaikkojen tarvetta ja nykytilaa. Hanketyöntekijöitä selvityksessä avusti Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opiskelija Veera Koivu.
Selvityksessä haastateltiin kolmea hyvinvointitupaa, näiden kävijöitä ja vapaaehtoistoimijoita, Joutsassa, Kyyjärvellä ja Jämsän Hallissa. Haastattelujen ohella vastauksia koottiin myös webropol-kyselyllä. Samankaltaisella selvityksellä keväällä ja kesällä 2018 selvitetään myöhemmin myös Jämsän Länkipohjan ja Jyväskylän Keltinmäen sekä Huhtasuon asuinalueiden kohtaamispaikkojen nykytilaa.
Suurin osa sekä selvityksen kävijöistä että vapaaehtoisista avustajista olivat naispuolisia asukkaita. Vastaajista jopa yli 50 % oli 70-80-vuotiaita. Korkeasta iästä huolimatta vierailu ja käynti kohtaamispaikassa koettiin merkitykselliseksi ja jopa ainoaksi tapahtumaksi lähteä omasta kodista ulos ja mahdollisuudeksi tavata tuttuja. ”Kaipasin jotain tekemistä muiden ihmisten kanssa. Haluaisin tuntea itseni tarpeelliseksi.” – kertoo vapaaehtoinen kävijä.
Kohtaamispaikassa arvokkaaksi koettiin vertaistuen saaminen ja oman osaamisen hyödyntäminen vapaaehtoistyössä. Mieltä ilahduttaa auttaa toisia ihmisiä ja neuvoa esim. kansalaistaidoissa tai ruuanlaitossa. 91 % kävijöistä kokee itsensä tervetulleeksi mukaan toimintaan, vapaaehtoisista ja työntekijöistä 93 %. ”Parasta on hyvä ilmapiiri ja muut ihmiset.” Jo pelkkä ihmisten tapaaminen saa yli 50 % kävijöistä tulemaan kohtaamispaikkaan, vaikka siellä ei olisi ohjattua toimintaa lainkaan.
Hyvinvointituvalla, kansalaisten olohuoneessa tai kohtaamispaikassa käymisen tunnistettiin pienentävän yksinäisyyden kokemusta. ”Käyminen vähentää yksinäisyydentunnetta ja antaa sisältöä elämään.” – kertoo vapaaehtoinen työntekijä.
Vaikka selvityksen kohtaamispaikat olivat toisistaan tuiki erilaiset, löytyi niistä kaikista huomio siitä ettei ole muuta paikkaa, joka tarjoaisi samat palvelut ja ilmapiirin. ”Minne ihmiset menisivät, jos hyvinvointitupaa ei olisi?”
Lisätietoja selvityksestä antaa projektipäällikkö Sirpa Pekkarinen, p. 040 653 7220, etunimi.sukunimi@koske.fi.