Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä. 

Sinulla on oikeus tietää, mitä itseäsi koskevia tietoja Kosken henkilörekistereihin on talletettu. Jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia kyseisten tietojen oikaisemista. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista.

Lisäksi voit vaatia, että sinulle annetaan selvitys siitä, miksi tietojasi käsitellään, kenelle tietojasi on luovutettu tai aiotaan luovuttaa ja kuinka kauan säilytämme tietojasi.

Kosken ylläpitämistä, henkilötietoja sisältävistä rekistereistä on luotu rekisteriseloste, joissa yllä mainittuja periaatteita on kuvattu.

Voit olla kaikissa henkilötietojen suojaan liittyvissä asioissa yhteydessä Kosken johtajaan tai suunnittelijaan:

Johtaja Sointu Möller, 040 821 9553, sointu.moller(a)koske.fi
Erikoissuunnittelija Sivi Talvensola, 0400 904 663, sivi.talvensola(a)koske.fi