Hae uusimuotoiseen erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen 2.5 – 7.6.2016

– erikoisaloina Lapset, nuoret ja perheet sekä Rakenteellinen sosiaalityö

Uutta osaamista sosiaalityöhön!

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on suunnattu kaikille sosiaalityöntekijöille, joilla on tarvetta vahvistaa ja syventää osaamistaan. Koulutuksessa yhdistyy käytäntö- ja tutkimustieto.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen laajuus on 70 op, ja se voidaan suorittaa reilussa kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen. Koulutus sisältää 16-20 päivää lähiopetusta, verkkotyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Koulutuksen tuottamia tietoja ja taitoja hyödynnetään omassa työssä ja työyhteisössä. Opintoihin sisältyy koulutuksen kuluessa tehtävä oman työn kehittämiseen nivoutuva tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op).

Koska erikoistumiskoulutukset vastaavat työelämässä havaittuihin osaamistarpeisiin, niiden rahoitus perustuu valtion ja yliopistojen rahoituksen ohella työelämästä saataviin opintomaksuihin. Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen opintomaksu on 3500 euroa. Opintomaksun voi maksaa useammassa erässä koulutuksen kuluessa ja se voidaan jakaa työnantajan ja opiskelijan kesken.

Sosiaalityön erikoisalat ovat:

  • Hyvinvointipalvelut
  • Kuntouttava sosiaalityö
  • Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö
  • Rakenteellinen sosiaalityö

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön ja Rakenteellisen sosiaalityön koulutusten opiskelijahaku toteutetaan 2.5.- 7.6.2016. Ensimmäiset lähiopetuspäivät järjestetään syksyllä 2016.

Ajantasainen tieto opetussuunnitelmista, hakuajoista, valintakriteereistä ja osallistumismaksuista osoitteessa www.sosnet.fi/erko

Tutustu koulutuksen esitteeseen: https://indd.adobe.com/view/78227ca3-b26f-405d-b701-c4f32481baa2

Lisätietoja koulutuksen koordinaattorilta Sanna Lähteiseltä.

Sanna Lähteinen
Suunnittelija | Coordinator
Sosnet, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto
National University Network for Social Work
Lapin yliopisto | University of Lapland
PL 122 | P.O. Box 122 | 96101 ROVANIEMI
FINLAND
Tel. +358 (0)40 849 3033
Sanna.Lahteinen@ulapland.fi
www.ulapland.fi/SannaLahteinen
www.sosnet.fi
www.facebook.com/yliopistoverkostososnet