Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisessä 2/2016

Ajankohtaista nyt:

  • THL on antanut määräyksen sosiaalihuollon palvelutehtävien luokittelusta. Määräys tuli voimaan 1.3.2016. Asiakirjalain mukaan sitä on sovellettava, kun organisaatio liittyy valtakunnalliseen sosiaalihuollon arkistoon, tai viimeistään vuoden 2021 alussa. Tutustu määräykseen.
  • Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen I-vaiheen määrittelyt on julkaistu tiedonhallinnan verkkosivuilla.
  • Sosiaalihuollon organisaatioiden Kanta-palveluihin liittymisen edellytyksenä on organisaation tietojen löytyminen SOTE-organisaatiorekisteristä kansalliselta koodistopalvelimelta. Lue lisää tiedotteesta.
  • Sähköinen resepti muuttuu Suomessa pakolliseksi 1.1.2017 alkaen. Sosiaalihuollon toimintayksiköiden tulee huolehtia siitä, että niissä laaditut reseptit ovat sähköisiä ensi vuoden alusta lähtien. Ohjeita sähköisen reseptin käyttäjäksi liittymiseen löytyy Kanta-palvelujen käsikirjasta.
  • Tavataan Lahdessa Terveydenhuollon ATK-päivillä 23.-25.5. Kanta-palveluiden osastolla nro 101.
  • Ennakkotieto! Syksyn seminaarit järjestetään Helsingissä. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ajankohtaisia aiheita käsittelevä Sontikka IV -seminaari järjestetään 22.9.2016 ja OPER syysseminaari 20.10.2017. Ilmoittautuminen ja lisätiedot julkaistaan myöhemmin tiedonhallinnan verkkosivuilla ja THL:n tapahtumakalenterissa.
  • Valtionavustettavassa Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (IKI) –hankkeessa on edetty asiakasasiakirjojen pilotointivaiheeseen. Lue lisää tiedotteesta.

Poimittuna muualta verkosta:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari – SohviTellu 2016 järjestetään Lahdessa 15.11.2016. Lisätietoja ja ilmoittautuminen FCG:n sivuilla.
  • Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut yksityiselle ja julkiselle sosiaalihuollolle suunnatun oppaan sosiaalihuollon asiakastiedon käsittelystä. Oppaassa kerrotaan henkilötietolain keskeisistä säännöksistä ja niiden soveltamisesta.

Sosiaalihuollon valtakunnallisen tiedonhallinnan kehittämiseen liittyvät kysymykset, kommentit ja kehittämisehdotukset pyydetään välittämään osoitteeseen sostiedonhallinta@thl.fi.