Kannanotto sosiaalihuollon tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tulevaisuuteen

Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston Sosnetin johtoryhmä ja sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat ovat yhdessä päätyneet esittämään, että sote-järjestämislakia uudistettaessa tulee huomioida sosiaalihuollon tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen edellytykset nykyistä paremmin ja tasavertaisesti terveydenhuollon vastaavien edellytyksen kanssa. Lue kannanotto tästä.