Eduskunta palautti sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksen entiselleen vuodelle 2017

Eduskunta on tänään myöntänyt miljoonan euron lisärahoituksen sosiaalialan osaamiskeskuksille vuodelle 2017. Lisämääräraha palauttaa rahoituksen edeltävien vuosien tasolle, kun hallituksen tekemä budjettileikkaus olisi pienentänyt rahoitusta yli 30 prosenttia. Lisärahoituksen turvin sosiaalialan osaamiskeskukset voivat jatkaa tärkeässä roolissaan soteuudistuksen maakunnallisessa ja valtakunnallisessa valmistelussa. Lue lisää

SOSIAALITYÖ MUUTOKSESSA – uutta ajattelua asiakastyöhön

Valtakunnallinen PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa – Keski-Suomen osahanke järjestää seminaaripäivän 22.2.2017 klo 9-16. Päivän aikana pohditaan mm. osallisuutta ja kehittäjäkumppanuutta sosiaalityön uudenlaisena työorientaationa, lisäksi avataan lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain soveltamista lasten ja perheiden tukemisessa. Ilmoittaudu 8.2.2017 mennessä https://link.webropolsurveys.com/S/1F35E6989BA2430B

Keski-Suomi pilotoi Kansa-koulun 2. vaiheen kirjaamisvalmennusta

Valtakunnallisen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke etsii nyt keskisuomalaisia osallistujia pilottivalmennusryhmään kotihoidosta, päivätoiminnan yksiköistä, asumispalveluyksiköistä, erityishuoltopiireistä, päihdehuollosta ja yksityisistä sosiaalipalveluja tuottavista organisaatioista. Osallistujien tulee työskennellä sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Lisätietoja ks. Pilotin tiedote.

Lue lisää