Keski-Suomi pilotoi Kansa-koulun 2. vaiheen kirjaamisvalmennusta

Valtakunnallisen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke etsii nyt keskisuomalaisia osallistujia pilottivalmennusryhmään kotihoidosta, päivätoiminnan yksiköistä, asumispalveluyksiköistä, erityishuoltopiireistä, päihdehuollosta ja yksityisistä sosiaalipalveluja tuottavista organisaatioista. Osallistujien tulee työskennellä sosiaalihuollon toimintayksiköissä.

Mistä on kyse?
Syyskuussa 2016 on käynnistynyt ensimmäinen kirjaamisvalmentajien valmennus sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen vahvistamiseksi. Kirjaamisvalmentajat kouluttavat valmennuksen käytyään edelleen oman ja/tai yhteistyöalueen organisaatioiden sosiaalihuollon ammattilaiset määrämuotoiseen kirjaamiseen. Kirjaamisvalmentajiksi haetaan sosiaalihuollon käytännön työn osaavia ammattilaisia, joilla on kiinnostus kouluttamiseen sekä oman työn kehittämiseen. Valmennukseen voivat osallistua myös muut organisaatiossa tehtävän hoitamiseen soveltuviksi katsotut henkilöt.

Pilottiryhmään mahtuu mukaan 25 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset 13.1.2017 mennessä osoitteeseen: riikka.rantanen@jkl.fi

Pilottiryhmän lisäksi Keski-Suomen alueella toteutetaan myöhemmin keväällä toinen valmennusryhmä, johon ilmoittautuminen käynnistyy tammikuussa.

Välitättehän tietoa eteenpäin organisaatioissanne erityisesti vanhus- ja vammaispalvelujen sekä päihdehuollon yhteyshenkilöille ja myös alueenne järjestöille ja yksityisille toimijoille. Kiitos!

Lisätietoja:

Riikka Rantanen
Kehittäjäsosiaalityöntekijä, aluekoordinaattori
Kansa-koulu-hanke
Puh. 014 266 8677 / 050 442 4104
etunimi.sukunimi@koske.fi