Anna palautetta Kosken työryhmistä ja -kokouksista!

Kahdenkymmenen vuoden aikana olemme koordinoineet useita maakunnallisia työryhmiä ja työkokouksia. Nyt keräämme palautetta ja toiveita eri työryhmien ja -kokousten toiminnasta.