Sosiaalialan korkeakoulutettu: Sosiaalialan digitalisaatiota kartoittava kysely kaipaa sinun apuasi!

Kysely on osa valtakunnallista STePS 3.0 -tutkimusta, jossa kerätään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tietojärjestelmien suunnittelun ja kehittämisen tueksi.