Sosiaalialan korkeakoulutettu: Sosiaalialan digitalisaatiota kartoittava kysely kaipaa sinun apuasi!

Kysely on osa valtakunnallista STePS 3.0 -tutkimusta, jossa kerätään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tietojärjestelmien suunnittelun ja kehittämisen tueksi.

Tutkimus kaipaa riittävästi näkemyksiä ja kokemuksia eri puolilla sosiaalialaa ja Suomea työskenteleviltä ammattilaisilta, jotta sosiaalialan näkemykset voidaan huomioida mm. sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä ratkaisuja toteutettaessa. Jokainen vastaus on tärkeä!

Vastaa kyselyyn syyskuun aikana alla olevasta linkistä ja levitä tietoa työpaikallasi ja verkostoissasi!

https://link.webropolsurveys.com/S/E7668CE76E7E20F9

Pidetään yhdessä huolta siitä, että sosiaalialan ääni tulee kuulluksi tässä yhteisessä sote-tutkimuksessa. Kiitos!

Lue lisää STePS-hankkeesta: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tietojarjestelmapalveluiden-seuranta-ja-arviointi-steps-3.0-/

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä tietosuojailmoituksesta: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tietojarjestelmapalveluiden-seuranta-ja-arviointi-steps-3.0-/lisatietoa-kyselytutkimuksiin-osallistuneille