Palvelupolkukuvaukset konkretisoivat onnistumistekijöitä ja kriittisiä pisteitä

PAKU-hankkeen palveluohjauksen yhteiskehittämisprosessia on kuvattu aiemmassa Kosken artikkelissa Parempaa palveluohjausta yhdessä kehittämällä. Tällä kertaa keskitytään yhteen ryhmissä tuotetuista palvelupoluista ja seikkoihin, joita sillä halutaan tuoda näkyväksi.