Opintojakso opiskelijoita ohjaaville sosiaalityöntekijöille

Sosnet järjestää syksyn 2021 ja alkukevään 2022 aikana opiskelijoiden ohjaamisesta kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille valtakunnallisen ohjauskoulutuksen, Sosiaalityön käytännön opetuksen ohjaajakoulutus (5 op).