Opintojakso opiskelijoita ohjaaville sosiaalityöntekijöille

Sosnet järjestää syksyn 2021 ja alkukevään 2022 aikana opiskelijoiden ohjaamisesta kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille valtakunnallisen ohjauskoulutuksen, Sosiaalityön käytännön opetuksen ohjaajakoulutus (5 op).

Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet opiskelijoiden työelämäjaksojen ohjaukseen ja siten vahvistaa opiskelijoiden työelämäjaksojen laadukasta toteutumista. Koulutus antaa osallistujalle mahdollisuuden oman ammatillisen toiminnan reflektointiin. Laadukas ohjaus tukee opiskelijoiden kiinnittymistä sosiaalityön tehtäviin ja antaa työnantajille mahdollisuuden esittäytyä opiskelijalle tulevaisuuden työpaikkana.

Koulutus on suunniteltu Sosnet-verkostoon kuuluvien yliopistojen yhteistyössä. Koulutuksen ensimmäiseen toteutukseen valitaan 30–40 osallistujaa verkostoon kuuluvien yliopistojen toiminta-alueelta. Koulutus on maksuton. Haku toteutetaan 9.8.–4.9.2021.

Koulutuksen tarkempi kuvaus julkaistaan elokuun alkuun mennessä Sosnetin verkkosivuilta: https://www.sosnet.fi/

Katso esite (pdf)