Kysely lastensuojelun ammattilaisille monialaisesta yhteistyöstä, asiakasosallisuudesta ja systeemisestä työotteesta

Lumo-hankkeessa toteutetaan helmikuussa 2021 kysely Keski- ja Itä-Suomen alueen lastensuojelun ammattilaisille. Kyselyn tarkoituksena on koota laajasti tietoa lastensuojelun kehittämistyön tueksi.