Sotember-kampanja toi esiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista Keski-Suomessa

5.10. – 3.11.2015 toteutettu Sotember-kampanja rohkaisi työyksiköitä kertomaan hyvistä käytännöistään ja nosti esille Keski-Suomen sote-alan ammattilaisten rautaista osaamista. Tutustu maakunnan hyviin käytäntöihin Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen sivuilta!