Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta on valmistunut suunnitelma

Tulevan Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon itsehallintoalueen strategisen johdon yhteyteen ehdotetaan perustettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisyksikkö.

Kehittämisyksikkö muodostuu niistä ydintoimijoista, jotka työskentelevät sote-kehittämistehtävissä. Yhteistyökumppanit muodostavat kehittämisrakenteen verkoston, jonka koordinointi ja verkostojohtaminen on kehittämisyksikön tehtävä. Jotta kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminta uudessa sote-rakenteessa olisi vaikuttavaa, tulee siinä mahdollistaa asiakaskokemusten hyödyntäminen ja kaikkien ammattilaisten kytkeytyminen kehittämisrakenteeseen monin eri tavoin.

Nykyisellään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisellä on toisistaan poikkeava lainsäädäntö, hallinto ja resurssointi. Epätasapainoisesta lähtötilanteesta huolimatta tulevassa organisaatioissa koulutuksen, kehittämisen ja tutkimuksen edellytykset ja resurssit tulee turvata tasapuolisesti sekä sosiaali- että terveydenhuoltoon niin perus- kuin vaativien erityispalveluidenkin osalta.

Tulevan Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteen ydintoimijat muodostuvat tämänhetkisistä lakisääteisistä Perusterveydenhuollon yksiköstä ja Sosiaalialan osaamiskeskuksesta sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutuksen ja tutkimuksen vastuualueen toiminnoista. Tärkeitä kumppaneita kehittämistyössä ovat kuntien ja tulevan itsehallintoalueen sote-kehittämistyössä toimivat ammattilaiset ja kehittäjäasiakkaat (esim. toimintayksiköissä toteutettavien kokeilujen, jalkautuvan opetusklinikkatoiminnan tai erilaisten kehittäjäfoorumien kautta).

Kehittämisyksikön tehtäviä tulevat olemaan esimerkiksi terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen koordinaatio, kuntien vastuulle jäävän ehkäisevän työn tukeminen, konsultaatiotoiminta, hanketoiminta sekä monet tutkimuksen ja koulutuksen tehtävät.

Kehittämisyksikön ydintoiminnat tulevat konkretisoitumaan ja täsmentymään itsehallintoalueelle valitun palvelumallin ja palveluprosessien ja K-S SOTE 2020 -hankkeesta nousevien tarpeiden ja kokemusten myötä.

Selvitystyö on osa Keski-Suomen SOTE 2020 -hanketta, joka toimii ajalla 1.3.2014-31.10.2016. Suunnitelmaa on koottu laajalla yhteistyöllä. Sen kokoon juoksijana ja laatijana on toiminut Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Suunnitelman on tarkoitus olla hyödynnettävissä palveluiden systemaattiseksi kehittämiseksi, olivatpa palveluiden järjestämisen ja tuottamisen hallinnolliset ratkaisut millaisia tahansa.

Lisätietoja:
Raili Haaki, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
raili.haaki@koske.fi
puh: 050 3046245