Mitä meneillään keskisuomalaisen rakenteellisen sosiaalityön kehittämisessä? 

Yhdellä sanalla vastattuna: monenlaista! Kevään aikana järjestämme avoimia rakenteellisen sosiaalityön foorumeja sekä kansallisen tietotuotannon vahvistamiseen liittyviä ilmiötyöpajoja. Alueellisen toteutussuunnitelman valmistelu jatkuu hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön ohjausryhmän johdolla.   

Ilmiöt näkyviksi -työpajoissa tarkastellaan mielenterveyttä sekä päihde- ja riippuvuustyötä sosiaalihuollon näkökulmasta 

Rakenteellisen sosiaalityön kansallista tietopohjaa kehitetään parhaillaan hyvinvointialueiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä. Viime vuonna asunnottomuus-ilmiön parissa alkanut tietotuotannon mallin määrittelyyn tähtäävä työ jatkuu mielenterveys- sekä päihde- ja riippuvuus-ilmiöiden tarkastelulla. Tavoitteena on kartoittaa ilmiöihin liittyviä alueellisia tietotarpeita ja tietosisältöjä sosiaalihuollon näkökulmasta hyvinvointialueen palveluista, mutta myös monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön hengessä laajemmin järjestöiltä, kokemusasiantuntijoilta, päättäjiltä sekä koulutuksen ja tutkimuksen parissa toimivilta.  

”Nämä ilmiötyöpajat ovat avoimia kaikille rakenteellisen sosiaalityön tietopohjan kehittämisestä kiinnostuneille, ja onkin tärkeää, että saamme monien eri toimijatahojen näkemystä ja kokemusta esiin kansallisen ja alueellisen työskentelyn tueksi,” toivoo työpajojen järjestämisestä vastaava Sivi Talvensola Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koskesta.  

Ilmiöistä järjestetään maaliskuussa kaksi samansisältöistä Teams-työpajaa, joista osallistuja voi valita sopivamman ajankohdan. Ilmoittautuminen työpajoihin on avoinna ja onnistuu tästä linkistä

”THL kerää alueiden näkemyksiä ilmiöistä maaliskuun loppuun asti. Tämän jälkeen vastauksia käsitellään hyvinvointialueiden työryhmissä, jonka pohjalta THL työstää mallista seuraavan version,” kertoo Talvensola kehittämisen jatkosuunnitelmista. “Syksyllä vastaavanlainen, hyvinvointialueiden kanssa yhdessä toteutettava työskentelytapa jatkuu toimeentuloon ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvien ilmiöiden parissa. Suunnitelmissa on järjestää avoimia työpajoja myös tästä teemasta.”  

Tavoitteena on, että rakenteellisen sosiaalityön kansallinen tietotuotannon malli valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä, jonka jälkeen se tulisi hyvinvointialueiden käyttöön vahvistamaan sosiaalihuollon tietojohtamista sekä palvelujen kehittämistä alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

Rakenteellisen sosiaalityön foorumit kutsuvat keskusteluun ajankohtaisten teemojen pariin 

Maaliskuussa ja toukokuussa järjestettävissä foorumeissa käsitellään Keski-Suomen rakenteellisen sosiaalityön näkökulmasta tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja. Sosiaalisen raportoinnin käynnistäminen hyvinvointialueellamme nousi viime vuonna pidetyissä Rakea rakentamassa -työpajoissa vahvasti esiin toivottuna, konkreettisena rakenteellisen sosiaalityön toteuttamistapana. Tähän viestiin on hyvinvointialueella tartuttu ja aiheesta kootaan parhaillaan tietoa.  

”Maaliskuun foorumissa 27.3. saamme kuulla, miten sosiaalista raportointia toteutetaan muualla Suomessa. Sosiaalityön opiskelija Eija Huhtala Jyväskylän yliopistosta tekee tästä selvitystä suorittaessaan Koskessa syventävien opintojen harjoittelua.” mainitsee foorumien toteutusta koordinoiva Talvensola.  

Toisena teemana foorumissa on johtaminen, joka on myös rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen kannalta keskeisessä roolissa. Siihen syvennytään Johtajat puristuksessa – Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla (PURJO) –tutkimushankkeen kautta. Maaliskuun foorumin ohjelman näet tästä linkistä (pdf).

Toukokuun foorumissa 22.5. tarkastellaan sosiaalihuollon vaikuttavuutta ja mittareita. Aiheesta käydään paljon keskustelua valtakunnallisesti ja vaikuttavuus on myös yksi Keski-Suomen hyvinvointialueen tuoreen TKKI-ohjelman keskeisistä tavoitteista.   

Foorumien ohjelmat täsmentyvät lähempänä tapahtumia. Luvassa on joka tapauksessa varsin ajankohtaista asiaa rakenteellisen sosiaalityön kannalta tärkeistä aiheista. Foorumeihin voi jo ilmoittautua tästä linkistä.  

Alueellisen toteutussuunnitelman avulla kohti rakenteellisen sosiaalityön käytäntöjä 

Viime vuonna julkaistussa Rakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa -tutkimuksessa kävi ilmi, että rakenteellista sosiaalityötä tehdään sen lakisääteisyydestä huolimatta varsin vähän. Rakenteellisen sosiaalityön organisointiin ja toteuttamiseen pyritäänkin nyt vaikuttamaan kansallisella yhteistyöllä, THL:n, hyvinvointialueiden, korkeakoulujen sekä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.  

Vuonna 2023 alkaneen rakenteellisen sosiaalityön alueellisen toteutussuunnitelman mallipohjan kehittämisen tarkoituksena on toimia hyvinvointialueiden rakenteellisen sosiaalityön organisoinnin ja käytännön toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tukena. Suunnitelma on hyvinvointialueiden testattavana huhtikuun loppuun saakka, jonka jälkeen THL työstää valmiin version alueiden käyttöön. 

”Hyvinvointialueellemme on tarkoitus laatia ensimmäinen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelma tämän vuoden aikana. Suunnitelmassa hyödynnetään muun muassa viime vuonna järjestetyn Rakea rakentamassa -työpajasarjan keskustelumateriaalia sekä uusinta tutkimustietoa aiheesta.” kertoo Talvensola. ”Työtä ohjaa marraskuussa 2023 perustettu rakenteellisen sosiaalityön ohjausryhmä, joka koostuu sosiaalihuollon eri palvelualueiden palvelujohtajista. Puheenjohtajana toimii sosiaalihuollon johtaja Raija Kojo.”  

Rakenteellinen sosiaalityö on toimintana monimuotoista ja sen toteuttamiseen sosiaalityö tarvitsee kumppaneita. Tarkoituksena onkin löytää osallistumistapoja suunnitelmatyöhön, jotta viime vuonna työpajoissa alkanut vahvan rakenteellisen sosiaalityön kivijalan rakentaminen hyvinvointialueellemme saisi jatkoa. 

Blogikirjoitus yksi keino tehdä rakenteellista sosiaalityötä

Rakenteellista sosiaalityötä voi edistää pienilläkin teoilla tekemällä arjessa havaittuja ilmiöitä näkyväksi. Sen vuoksi tarjoamme blogiamme sosiaalialan vaikuttamisviestinnän kanavaksi: löytyisikö sinulta aihe, jolle etsit julkaisukanavaa? Anna näppäimistösi laulaa ja lähetä tekstisi osoitteeseen toimisto[at]koske.fi – hiotaan kirjoituksesi yhdessä sen jälkeen julkaisukuntoon. Toivomme, että tekstisi pituus olisi 1–1,5 liuskaa (2200–3400 merkkiä). 


Rakenteellisen sosiaalityön alueellista toteutussuunnitelmaa ja kansallista tietotuotannon mallia kehitetään Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -hankkeessa osana Kestävän kasvun ohjelmaa. Keski-Suomessa ohjelmaa hallinnoi Keski-Suomen hyvinvointialue ja rakenteellisen sosiaalityön osa-alueen toteuttamisesta vastaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske.  

Lisätietoa:  

Sivi Talvensola 
Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen /  
Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma 
0400 904 663 
sivi.talvensola[a]koske.fi 

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU.