Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellinen sosiaalityö on yhteiskunnallista tietoon perustuvaa yksilöitä ja yhteisöjä valtaistavaa sekä (hyvinvointi)palvelujärjestelmää ja laajemmin yhteiskuntaa kehittävää muutostyötä. Sosiaalisten ongelmien juurisyyt paikantuvat yksilöiden sijasta eriarvoisuutta ja syrjintää tuottaviin rakenteisiin, jolloin yksilöiden elämäntilanteet kiinnittyvät sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin sekä niissä tapahtuviin muutoksiin.  Rakenteellisen sosiaalityön tavoitteena on muuttaa yhteiskunnallisia rakenteita ja prosesseja siten, että edistetään yhteiskunnallista ja eri toimijoiden välistä oikeudenmukaisuutta vähennetään eriarvoisuutta tuetaan kansalaisten hyvinvointia hyödyntämällä niin sosiaalityön kuin muiden toimijoiden asiantuntijuutta ja tietoa. (Närhi ym. 2022.)

Rakenteellista sosiaalityötä kehitetään Keski-Suomessa valtakunnallisen Suomen Kestävän kasvun ohjelman Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittämishankkeen kautta. Keski-Suomen hyvinvointialueelle on perustettu rakenteellisen sosiaalityön ohjausryhmä.  Rakenteellisen sosiaalityön kehittämistoiminta on avointa kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Rakenteellisen sosiaalityön ilmiötyöpajat

Ilmiötyöpajat ovat keskisuomalainen tapa kehitettää rakenteellisen sosiaalityön kansallista tietopohjaa ja tietotuotannon mallia. Keväällä teemoina ovat mielenterveys- sekä päihde- ja riippuvuusilmiöt. Syksyllä tarkastelemme toimeentuloa sekä taloudellista tukea. 

Maaliskuun työpajoissa kartoitettiin yhdessä keskustellen mielenterveys-ilmiöön sekä päihde- ja riippuvuusilmiöihin liittyviä sosiaalihuollon tietotarpeita ja tietosisältöjä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Tilaisuudet olivat avoimia kaikille rakenteellisen sosiaalityön tietopohjan kehittämisestä kiinnostuneille. Tavoitteena oli saada  laajasti esille eri toimijatahojen näkemystä, kokemusta ja tietotaitoa kansallisen ja alueellisen kehittämisen tueksi!

Teemoista/ilmiöistä järjestettiin kaksi samansisältöistä Teams-työpajaa

 • Ma 11.3. klo 14–15: Mielenterveys
 • Ke 13.3. klo 9–10: Päihteet ja riippuvuudet
 • Ma 18.3. klo 14–15: Päihteet ja riippuvuudet
 • Ke 20.3. klo 9–10: Mielenterveys

Työpajoissa tuotettu materiaali koostettiin ja toimitettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -hankkeen käyttöön. Vastauksia hyödynnetään rakenteellisen sosiaalityön kansallisen tietotuotannon mallin kehittämisessä.

Tutustu maaliskuun työpajojen antiin blogitekstin kautta. 

Rakenteellisen sosiaalityön foorumit

Tervetuloa kaikille avoimiin Rakenteellisen sosiaalityön foorumeihin maaliskuussa ja toukokuussa.

 • 27.3.2024 klo 9-11 aiheina sosiaalinen raportointi ja Johtajat puristuksessa – Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla (PURJO) -tutkimushanke. Sosiaalista raportointia käsitellään mm. Koskessa sosiaalityön harjoittelussa tuotetun selvityksen avulla, jonka tulokset julkaistaan foorumin yhteydessä.
 • 22.5.2024 klo 9-11 aiheina ovat vaikuttavuus ja mittarit. Teemaa käsitellään mm. sosiaalihuollon tiedonmuodostuksen kautta, tutustumalla vaikuttavuuskeskuksen toimintaan sekä kuulemalla palautetietoisen työotteen kokemuksista.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Foorumien tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä ajankohtaa. Tilaisuudet järjestetään Teams-yhteydellä. Foorumit jatkuvat syksyllä. Voit ehdottaa aiheita täällä.

Blogikirjoitus rakenteellisen sosiaalityön tapana

Rakenteellista sosiaalityötä voi edistää pienilläkin teoilla tekemällä arjessa havaittuja ilmiöitä näkyväksi. Sen vuoksi tarjoamme blogiamme sosiaalialan vaikuttamisviestinnän kanavaksi: löytyisikö sinulta aihe, jolle etsit julkaisukanavaa? Anna näppäimistösi laulaa ja lähetä tekstisi osoitteeseen toimisto[at]koske.fi – hiotaan kirjoituksesi yhdessä sen jälkeen julkaisukuntoon. Toivomme, että tekstisi pituus olisi 1–1,5 liuskaa (2200–3400 merkkiä). 

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen

Kehitämme hyvinvointialueen rakenteellista sosiaalityötä. Tavoitteenamme on, että rakenteellisen sosiaalityön tietotuotanto olisi yhtenäistä ja vertailukelpoista ja sitä hyödynnetään tietojohtamisessa sekä sosiaalihuollon kehittämisessä hyvinvointialueella ja kansallisella tasolla. 

 • Kehitämme ja mallinnamme rakenteellisen sosiaalityön yhtenäistä ja vertailukelpoista tiedontuotannon mallia hyvinvointialueilta kansalliselle tasolle yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja muiden hyvinvointialueiden kanssa.
 • Kehitämme ja mallinnamme Keski-Suomen hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteuttamissuunnitelman.
 • Osallistumme THL:n rakenteellisen sosiaalityön kehittäjäverkostoon, joka tukee rakenteellisen sosiaalityön pilotointia ja toteuttamissuunnitelman laadintaa.

Tavoitteenamme on:

 • Kehittää ja pilotoida kansallisen rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotannon mallia yhdessä THL:n ja hyvinvointialueiden kanssa.
 • Mallintaa ja laatia rakenteellisen sosiaalityön alueellinen toteutussuunnitelma yhdessä THL:n ja hyvinvointialueiden kanssa.
 • Laatia ja ottaa käyttöön Keski-Suomen hyvinvointialueen oma rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelma vuosina 2024–2025.

Tiedontuotannon mallin ja alueellisen toteutussuunnitelmaa kehitetään Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden kanssa. Tiedontuotannon mallissa pilotoitavana ilmiönä oli vuonna 2023 asunnottomuus ja asumiseen liittyvät haasteet. Vuonna 2024 tarkasteltavina ilmiöinä ovat mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet sekä taloudellinen tilanne ja toimeentulo.

Toteutussuunnitelman kehittämisessä hyödynnetään vuonna 2023 toteutettujen Rakea rakentamassa -työpajojen materiaalia. 

Lisätietoja:

Sivi Talvensola, erikoissuunnittelija, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, p. 0400 904 663, sivi.talvensola(at)koske.fi

Osa Kestävän kasvun ohjelmaa

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -projekti on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa:

 • Pilari 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 
 • Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. 

Kestävän kasvun ohjelman (2023–2025) rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Hanketta hallinnoi Keski-Suomen hyvinvointialue. Osatoteuttajana toimii Koske.

Lisätietoja Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmasta: 

Emilia Nygren, hankepäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 311  8687, emilia.nygren(at)hyvaks.fi

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU.

Mennyttä toimintaa

Rakenteellisen sosiaalityön työpajat

Vuonna 2023 järjestetyn Rakea rakentamassa -työpajasarjan tavoitteena oli lisätä tietoa rakenteellisen sosiaalityön osa-alueista, sekä pohtia ja työstää yhdessä meiltä Keski-Suomesta löytyviä rakenteellisen sosiaalityön hyviä käytäntöjä. Yhteisen työskentelymme päämääränä oli, että rakenteellinen sosiaalityö on osa hyvinvointialueemme strategian toimeenpano-ohjelmaa. Tutustu työpajasarjaan yhteenvetomateriaalin avulla (pdf)

Työpajat olivat avoimia kaikille Keski-Suomen hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön kehittämisestä kiinnostuneille. Tavoittelimme ja saimme työpajoihin mukaan laajan osallistujajoukon ammattilaisista, esihenkilöistä, asiakkaista, järjestötoimijoista sekä poliittisista päättäjistä.

Työpajojen aineisto ja keskustelumateriaali: 

Työpajojen järjestämisestä vastasivat Keski-Suomen hyvinvointialue, Keski-Suomen Tulevaisuuden sote-keskuksen Sosiaalihuollon kehittämisohjelma, Jyväskylän yliopisto sekä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske.