Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellinen sosiaalityö on yhteiskunnallista tietoon perustuvaa yksilöitä ja yhteisöjä valtaistavaa sekä (hyvinvointi)palvelujärjestelmää ja laajemmin yhteiskuntaa kehittävää muutostyötä. Sosiaalisten ongelmien juurisyyt paikantuvat yksilöiden sijasta eriarvoisuutta ja syrjintää tuottaviin rakenteisiin, jolloin yksilöiden elämäntilanteet kiinnittyvät sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin sekä niissä tapahtuviin muutoksiin.  Rakenteellisen sosiaalityön tavoitteena on muuttaa yhteiskunnallisia rakenteita ja prosesseja siten, että edistetään yhteiskunnallista ja eri toimijoiden välistä oikeudenmukaisuutta vähennetään eriarvoisuutta tuetaan kansalaisten hyvinvointia hyödyntämällä niin sosiaalityön kuin muiden toimijoiden asiantuntijuutta ja tietoa. (Närhi ym. 2022.)

Rakenteellista sosiaalityötä kehitetään Keski-Suomessa Tulevaisuuden sote-keskuksen Sosiaalihuollon kehittämisohjelman sekä valtakunnallisen Suomen Kestävän kasvun ohjelman Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittämisen kautta. Keski-Suomen hyvinvointialueelle on perustettu rakenteellisen sosiaalityön työryhmä. Vuonna 2023 toteutetaan Rakea rakentamassa -työpajasarja hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelman valmistelun tueksi. Rakenteellisen sosiaalityön kehittämistoiminta on avointa kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Rakenteellisen sosiaalityön työpajat

Vuoden 2023 aikana järjestettävän Rakea rakentamassa -työpajasarjan tavoitteena on lisätä tietoa rakenteellisen sosiaalityön osa-alueista, sekä pohtia ja työstää yhdessä meiltä Keski-Suomesta löytyviä rakenteellisen sosiaalityön hyviä käytäntöjä. Yhteisen työskentelymme päämääränä on, että rakenteellinen sosiaalityö on osa hyvinvointialueemme strategian toimeenpano-ohjelmaa.

Työpajat ovat avoimia kaikille Keski-Suomen hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön kehittämisestä kiinnostuneille. Toivomme laajaa osallistujajoukkoa ammattilaisista, esihenkilöistä, asiakkaista, järjestötoimijoista sekä poliittisista päättäjistä.

Tule oppimaan uutta ja tuo asiantuntemuksesi mukaan rakentamaan vahvaa rakenteellisen sosiaalityön kivijalkaa hyvinvointialueellemme! Ilmoittaudu työpajoihin mukaan tästä linkistä.

Työpajojen järjestämisestä vastaavat Keski-Suomen hyvinvointialue, Keski-Suomen Tulevaisuuden sote-keskuksen Sosiaalihuollon kehittämisohjelma, Jyväskylän yliopisto sekä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske.

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen

Kehitämme hyvinvointialueen rakenteellista sosiaalityötä. Tavoitteenamme on, että tietojohtaminen ja sosiaalihuolto olisivat yhtenäisiä koko hyvinvointialueella sekä vertailukelpoisia kansallisella tasolla. 

  • Kehitämme ja mallinnamme rakenteellisen sosiaalityön yhtenäistä ja vertailukelpoista tiedontuotannon mallia hyvinvointialueilta kansalliselle tasolle yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja muiden hyvinvointialueiden kanssa.
  • Kehitämme ja mallinnamme Keski-Suomen hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteuttamissuunnitelman.
  • Osallistumme THL:n rakenteellisen sosiaalityön kehittäjäverkostoon, joka tukee rakenteellisen sosiaalityön pilotointia ja toteuttamissuunnitelman laadintaa.

Tavoitteenamme on:

  • Kehittää ja pilotoida kansallisen rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotannon mallia yhdessä THL:n ja hyvinvointialueiden kanssa.
  • Mallintaa ja laatia pilotin pohjalta Keski-Suomen hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman vuoden 2023 loppuun mennessä.
  • Ottaa käyttöön ja kehittää toteutussuunnitelmaa vuosina 2024–2025.

Tiedontuotannon pilottia työstetään yhdessä Laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualueen Sosiaalipalvelujen Aikuisten sosiaalipalvelujen kanssa. Pilotoitavana ilmiönä on asunnottomuus ja asumiseen liittyvät haasteet. 

Toteutussuunnitelman mallipohjan alueellinen työstäminen alkaa syksyllä. Suunnitelmassa hyödynnetään Rakea rakentamassa -työpajojen materiaalia. 

Lisätietoja:

Sivi Talvensola, erikoissuunnittelija, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, p. 0400 904 663, sivi.talvensola(at)koske.fi

Osa Kestävän kasvun ohjelmaa

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -projekti on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa:

  • Pilari 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 
  • Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. 

Kestävän kasvun ohjelman (2023–2025) rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Hanketta hallinnoi Keski-Suomen hyvinvointialue. Osatoteuttajana toimii Koske.

Lisätietoja Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmasta: 

Emilia Nygren, ohjelmapäällikkö, Kestävän kasvun ohjelma, Keski-Suomen hyvinvointialue,
p. 050 311 8687, emilia.nygren(at)hyvaks.fi